Examensarbete 30hp inom Styrsystem: Realisering av direktlyft i digitalt styrsystem

Lediga 05 oktober 2018

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Slutdatum

11-nov-2018

Plats

Linköping

Kontakt

Andreas Persson, Rekryterande chef 013-181691
Peter Rosander,Handledare 013-184322
Ansök om jobb!

Vad du blir en del av

Aeronautics, ett affärsområde inom Saab, erbjuder flygrelaterade delsystem, obemannade flygsystem, flygplansstruktur och service till försvarskunder och civil flygindustri över hela världen. Aeronautics ansvarar också för utveckling, produktion, marknadsföring, försäljning och support av Gripensystemet.

Teknikområde Styrsystem ansvarar för utveckling och underhåll av styrsystemen för framförallt Gripen och SMA (Special Mission Aircraft). Vi är idag tre sektioner och ingår i Aeronautics utvecklingsavdelning. Verksamheten har en kärna för att effektivt stötta vidareutveckling av Gripen och våra derivat av civila flygplan, och spänner över projektledning, utveckling av komplett delsystem, integration av delsystem, flygteknik, systemsäkerhet, reglerteknik, övervakning och monitorering samt test och verifiering. I våra uppdrag ingår också forskning och produktutveckling för obemannade farkoster. Vi arbetar dessutom med flygteknisk forskning inom olika nationella och europeiska samarbeten. Vi har ett brett kontaktnät såväl internt Saab som med kunder, leverantörer samt samarbetspartners.

Din framtida utmaning

Med digitala styrsystem finns möjligheten att forma en dynamisk flygplansrespons för flygegenskaper som skiljer sig från flygegenskaper med konventionella flygplan. Historiskt har digitala styrsystem gett möjlighet för att på reglerteknisk väg förse föraren med goda flygegenskaper för stora variationer i flygplanets egen dynamik.

De sökta egenskaperna har dock ofta varit konventionella i den bemärkelsen att flygbanan primärt styrs genom att ändra flygplanets lyftkraft som en följd av en ändring av attityd och anfallsvinkel. Med ett digitalt styrsystem med fler än en styryta och därmed fler än en frihetsgrad finns också möjligheter att skapa mer okonventionella egenskaper.

En sådan möjlighet är att använda styrytornas förmåga till direkt lyftkraftstillskott och därigenom styra en flygbana med oförändrad attityd och anfallsvinkel. På så sätt kan flygbanan styras utan ändrad attityd och mer direkt vilket kan vara fördelaktigt vid till exempel landning.

Examensarbetet går ut på att implementera en styrlag som realiserar en direktlyftmod för utvärdering i simulator för att jämföra flygegenskaper mot en mer konventionell flygplansrespons. I arbetet ingår en litteraturstudie kring direktlyft och vilka reglerstrategier som kan vara användbara för en realisering. Flygmekaniska begränsningar kopplat till direktlyftstyrning behöver utredas i relation till optimal styrning av flygbana. Till exempel med hänsyn till begränsad roderauktoritet och roderservohastighet.

Den du är idag

Vi söker dig med intresse för flygteknik och reglerteknik. Lämplig utbildning är civilingenjör/master med inriktning mot flygteknik/reglerteknik eller liknande.

Har du erfarenhet av Matlab/Simulink, flygegenskaper och/eller Linux är detta meriterande.

Placeringsort är Linköping.

Tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess. Därför krävs att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning gjord av myndighet.

Urval och intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt.

Välkommen med din ansökan!

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Ansök om jobb!