Examensarbete 30HP; Optimering av metodval för kolfiberverktyg

Lediga 10 oktober 2018

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Slutdatum

21-okt-2018

Plats

Linköping

Kontakt

Sebastian Jakolini, Rekryterande chef +46 73 4184154
Peter Andersson, HR +4613183290
Ansök om jobb!

Vad du blir en del av

I affärsområdet Industrial Products & Services (IPS) ingår affärsenheterna Aerostructures, Avionics och Combitech, samt Ventures portfölj av hel- och delägda företag. IPS fungerar som en holdingorganisation där varje verksamhet utvecklar och arbetar med strategier för lönsam tillväxt efter förutsättningarna på respektive marknad. En stor del av affärerna sker på en så kallad business-to-business-marknad. Affärsområdet har cirka 2400 medarbetare och omsätter ungefär 4 miljarder SEK.

Din placering blir på affärsenhet Aerostructures. Saabs kompetens och know-how kring flygplansstruktur koncentreras inom affärsenheten som utvecklar, industrialiserar och tillverkar flygplansstruktur för främst den civila marknaden. Verksamheten inom Aerostructures omfattar utveckling och produktion av strukturenheter för våra Airbus- och Boeingprogram samt kompositproduktion för Gripen.

Din framtida utmaning

Syftet med examensarbetet är att ta fram en modell för optimering och utvärdering av metodval till formgivande kolfiberverktyg utifrån gällande kund- och projektkrav. Modellen skall fungera som stöd till konstruktören vid konceptstudier, utvecklingsarbete samt offertarbete.

Examensarbetet utförs på avdelningen för verktygskonstruktion, Utveckling & Industrialisering, Saab Aerostructures i Linköping. Saab tillhandahåller dator, relevant programvara och all utrustning som krävs. Studien beräknas starta i januari 2019 och kommer att pågå under 20 veckor. Handledare från Saab finns med under hela examensarbetet.

Examensarbetet innehåller; 

- Upplärning av nuvarande metod på SAAB

- Sammanställning av befintlig data

- Ta fram ny metod

Den du är idag

Vi söker 1-2 studenter på civilingenjörsnivå för utförandet av examensarbete. Lämplig inriktning är maskinteknik, produktionsteknik, produktutveckling eller liknande. Kurser inom konceptgenerering och produktutveckling är ett krav.

Examensarbetet sker i stor del under eget ansvar. Förmåga att vara initiativrik, utforskande och noggrann ses som önskvärda egenskaper hos studenten.

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Ansök om jobb!