Examensarbete 30Hp: Provningsmetoder av mekaniska mekanismer och komponenter som utsätts för höga påkänningar

Lediga 31 oktober 2018

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Slutdatum

31-dec-2018

Plats

Karlskoga

Kontakt

Michael Carlsson +46 102173348
Diana Gill +46 102173348
Ansök om jobb!

Vad du blir en del av

Dynamics, ett affärsområde inom Saab, erbjuder understödsvapen, missiler, torpeder, sensorer, obemannade undervattensfarkoster, kamouflagesystem och träningssystem för försvarsmarknaden. Produktportföljen innefattar även produkter för den civila säkerhetsmarknaden såsom fjärrstyrda undervattensfarkoster till oljeindustrin och kärnkraftverk.

Examensarbetet är inom områden understödsvapen och genomförs på sektionen för stridsdelsteknik. Sektionen för stridsdelsteknik ligger i Karlskoga består idag av 17 medarbetare. Inom sektionen arbetar vi med design och utveckling av stridsdelar och tändrör.

Din framtida utmaning

Projektiler som skjuts ut ur vapen innehåller mekanismer och komponenter som utsätts för mycket höga belastningar. Detta ställer stora krav på val av mekanismer och komponenter samt hur dessa byggs in i sina enheter. För att säkerställa att mekanismer fungerar och komponenter klarar påkänningarna som de utsätts för krävs det prov och testutrustning som kan användas för att verifiera detta. Provobjekten kan utsättas för radiell acceleration och/eller linjär acceleration under mycket korta tidsförlopp. Prov och testutrustningen skall kunna drivas utan explosiva varor.

Huvudsyftet med examensarbetet är att undersöka vilka metoder som kan vara tänkbara samt vad marknaden har att erbjuda inom området.

Examensarbetet går ut på följande:

  1. Litteraturstudier och internetsökning för en fördjupning inom området.
  2. Undersöka vad som finns tillgängligt på marknaden inom området.
  3. Intern och extern behovsanalys.
  4. Leverantörskontakter
  5. Föreslå provningsförfarande och anskaffning av nödvändig provningsutrustning.
  6. Presentera resultaten i rapport och i en presentation.

Den du är idag

Examensarbetet är lämpligt för en eller två studenter på masternivå med inriktning mot maskinteknik. Du är idérik, kommunikativ och tar egna initiativ.

Eftersom du kan komma i kontakt med information som omfattas av försvarssekretess krävs att du genomför och godkänns i säkerhetsprövning gjord av myndighet.

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Ansök om jobb!