Examensarbete 30p: Examensarbete inom artificiell intelligens, Constraint Programming, Operationsanalys

Lediga 01 oktober 2018

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Slutdatum

21-okt-2018

Plats

Linköping

Kontakt

Vibeke Kensing, Sektionschef 0734 185433
Robert Guricke, Handledare 0734 185736
Ansök om jobb!

Vad du blir en del av

Aeronautics, ett affärsområde inom Saab, erbjuder flygrelaterade delsystem, obemannade flygsystem, flygplansstruktur och service till försvarskunder och civil flygindustri över hela världen. Aeronautics ansvarar också för utveckling, produktion, marknadsföring, försäljning och support av Gripensystemet.

Operationsanalys huvudsakliga ansvarsområde är:

  • Analys, kravställning, validering och värdering av operativa förmågor och systemprestanda för produkter, system och funktioner
  • Vara ett stöd avseende användarbehov i utvecklingen av Gripen version E/F
  • Operativa prestanda och användbarhet för Gripen
  • Modellering och simulering av flygsystem med tillhörande verktyg
  • Marknadsstöd och konkurrensanalys

Sektionen har en central uppgift inom utveckling av flygsystem och luftförsvarsförmåga och verkar brett inom Aeronautics och Saab. Analyser och utvärderingar sker i olika verktyg såsom Flames, TACSI och OpVal.

Din framtida utmaning

Datorsimuleringar spelar en avgörande roll för träning av piloter och utvärdering av operativt användande av stridsflygplan på Saab. I ett led att uppnå detta har omvärldssimulatorn Tacsi utvecklats som kan simulera Saabs produkter i en taktisk situation.

Skapandet av beteendena för det datorstyrda entiteterna (exempelvis jaktflyg eller luftvärn) är en tidskrävande process som är svår att göra optimal för en mänsklig användare. Syftet med detta examensarbete är att underlätta dessa frågeställningar genom att tillämpa Constraint Programming för att hantera begränsningar och konflikter i mängden tillgångar av resurser som t.ex. vapen och bränsle och potentiellt kontrasterande uppgifter såsom beslut att anfalla ett mål eller skydda sig själv i ett scenario med många deltagare.

Vissa delar av problemet som t.ex. att hitta en flygbana för att både anfalla och skydda sig själv kan troligen bäst lösas som ett linjär- eller ickelinjär-optimeringsproblem och det är intressant att studera kombinationen och begränsningar som Constraint Programming sätter i förhållande till detta.

För att få ett realistiskt och förklarbart resultat är det mycket viktigt att beslutsprocessen hos datorstyrda flygplan är så transparenta som möjligt. Eftersom beteendeträd används för att styra de simulerade entiteterna så måste resultatet av tillämpningen av Constraint Programming kunna integreras/tillämpas ihop med beteendeträd. 

Resultatet presenteras i en rapport och utvärderas med hjälp av skrivbordssimuleringar och/eller via bemannade simuleringar.

Den du är idag

Vi söker en student som vill genomföra ett examensarbete inom artificiell intelligens, AI. Du är initiativrik, analytisk och har lätt för att samarbeta såväl inom och utanför den egna gruppen. Din bakgrund är blivande civilingenjör inom Datateknik eller annan motsvarande teknisk utbildning. Du bör ha läst specifika kurser inom AI. Eftersom vi arbetar i flera internationella samarbetsprojekt är det en förutsättning att du behärskar engelska i tal och skrift.

Tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess. Därför krävs att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning gjord av myndighet.

Välkommen med din ansökan!

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Ansök om jobb!