Examensarbete 30p: Examensarbete inom artificiell intelligens, Data Mining, Operationsanalys

Lediga 01 oktober 2018

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Slutdatum

21-okt-2018

Plats

Linköping

Kontakt

Vibeke Kensing, Sektionschef 0734 185433
Robert Guricke, Handledare 0734 185736
Ansök om jobb!

Vad du blir en del av

Aeronautics, ett affärsområde inom Saab, erbjuder flygrelaterade delsystem, obemannade flygsystem, flygplansstruktur och service till försvarskunder och civil flygindustri över hela världen. Aeronautics ansvarar också för utveckling, produktion, marknadsföring, försäljning och support av Gripensystemet.

Operationsanalys huvudsakliga ansvarsområde är:

  • Analys, kravställning, validering och värdering av operativa förmågor och systemprestanda för produkter, system och funktioner
  • Vara ett stöd avseende användarbehov i utvecklingen av Gripen version E/F
  • Operativa prestanda och användbarhet för Gripen
  • Modellering och simulering av flygsystem med tillhörande verktyg
  • Marknadsstöd och konkurrensanalys

Sektionen har en central uppgift inom utveckling av flygsystem och luftförsvarsförmåga och verkar brett inom Aeronautics och Saab. Analyser och utvärderingar sker i olika verktyg såsom Flames, TACSI och OpVal.

Din framtida utmaning

Datorsimuleringar spelar en avgörande roll för träning av piloter och utvärdering av operativt användande av stridsflygplan på Saab. I ett led att uppnå detta har omvärldssimulatorn Tacsi utvecklats som kan simulera Saabs produkter i en taktisk situation.

Genom att ställa upp ett antal variationer på testfall och utföra Monte Carlo simulering med hjälp på dessa kan ett stort antal resultat erhållas. Då det är omöjligt att i detalj studera alla manuellt så processas dessa så ett ackumulerat resultat erhålls. Det vore önskvärt med en automatisk processning av resultaten som möjliggjorde en djupare förståelse och en segmentering av resultat i grupper och en härledning och gruppering till motsvarande indata.

Examensarbetet skall därför studera hur Data Mining kan användas för att förenkla analysen av simuleringsresultat och automatiskt generera en lista på gränsvärden och utfall som bör väljas för en mer detaljerad manuell analys.

Resultatet presenteras i en rapport och utvärderas med hjälp av skrivbordssimuleringar.

Den du är idag

Vi söker en student som vill genomföra ett examensarbete inom artificiell intelligens, AI. Du är initiativrik, analytisk och har lätt för att samarbeta såväl inom och utanför den egna gruppen. Din bakgrund är blivande civilingenjör inom Datateknik eller annan motsvarande teknisk utbildning. Du bör ha läst specifika kurser inom AI. Eftersom vi arbetar i flera internationella samarbetsprojekt är det en förutsättning att du behärskar engelska i tal och skrift.

Tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess. Därför krävs att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning gjord av myndighet.

Välkommen med din ansökan!

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Ansök om jobb!