Examensarbete: 3D printning i aluminium

Lediga 24 oktober 2018

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Slutdatum

30-nov-2018

Plats

Huskvarna

Kontakt

Ronny Lembke E-post
Ansök om jobb!

What you will be part of

Saab Training & Simulation (T&S) är världsledande inom avancerad militär utbildningsmateriel. Vi kombinerar olika tekniker som optronik, laserelektronik, bildhantering och mekanik för att konstruera användarvänliga system som har hög träningseffekt

Saab Training har ca 470 anställda och vi finns i 12 länder runt om i världen.

Your role

Teknologin i att printa metalliska material utvecklas snabbt och kommer antagligen att vara en betydelsefull tillverkningsmetod de närmaste 5 – 10 åren. Vad är möjligt idag, vilka är fördelarna och nackdelarna? Hur försvarar man tekniken ekonomiskt och miljömässigt? De här frågeställningarna kommer att utgöra kärnan i ditt uppdrag. Vid intresse så finns mer teknisk information att få från ansvarig kontakt person.

För det här examensarbetet krävs givetvis en matchning mellan krav och kompetens, men det är minst lika viktigt för oss är att du är förtrogen med våra värderingar och känner att du delar dem. För oss på Saab Training & Simulation är HUR vi är och agerar minst lika viktigt som VAD vi kan. Vi inom Saab bedriver att aktivt arbetsmiljöarbete med fokus på hållbarhet samt en säker och trivsam arbetsmiljö. Vi är varandras arbetsmiljö och alla anställda är skyldiga att medverka till att en bra arbetsmiljö.

Inom Saab jobbar vi med värderingar med focus på Kunnande, Vilja och Förtroende och det genomsyrar hela vår verksamhet, från rekrytering till ledarskap och individuell målsättning för alla medarbetare.

Your experiences and skills

Kunnande

Kunnande i praktiken innebär en stark kunskapstradition kombinerat med kontinuerligt lärande. Kunskapskravet för det här uppdraget innebär att du studerar till kandidatexamen med inriktning maskinteknik.

 Vilja

Vilja handlar för oss om inställning, attityd, mod och tillit. För den här rollen innebär det att du har:

  • Ett stort personligt engagemang, är pro-aktiv och påvisar driv i ditt arbete.

 Förtroende

För oss är det viktigt att alla medarbetare känner ett högt förtroende. Ur förtroende växer gemenskap och laganda som gör att vi vågar anta nya utmaningar.

  • På Saab Training & Simulation har alla gemensamma mål som fokuserar på feedback och teamwork. Vi förväntar oss att du ger oss feedback under uppdraget så att vi kan nå våra gemensamma mål på bästa sätt.

  • Du är öppen och ärlig mot handledare och kollegor och gillar att jobba i team.

  • Vi ser att du är strukturerad och tar ägandeskap för de ansvarsområden du tilldelas.

 

 Det här examensarbetet är förlagt till vårt kontor i Huskvarna och passar för en student.

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 14 700 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Ansök om jobb!