Examensarbete: Additive manufacturing – integrering av elektriska komponenter i additivt tillverkade produkter

Lediga 04 oktober 2018

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Slutdatum

30-nov-2018

Plats

Göteborg

Kontakt

Christer Bjurek, rekryterande chef +46 31 7948867
Maria Forsberg, HR +46 31 7948276
Ansök om jobb!

Vad du blir en del av

Affärsområde Surveillance erbjuder effektiva lösningar för övervakning och beslutsstöd, och system för att upptäcka och skydda mot olika typer av hot. Produktportföljen omfattar flygburna, landbaserade och marina radarsystem, system för signalspaning och självskydd, ledningssystem samt system för sjöfarts- och flygtrafikledning.

Hardware Design ansvarar för mekanik- och mönsterkortsdesign, konstruktion av kraftdistribution och kablage.

Utöver konstruktionsarbete ansvarar sektionen för stöd till hela Göteborgsverksamheten i producerbarhetsfrågor gällande elektronikkonstruktion.

Din framtida utmaning

Teknikutvecklingen inom 3D printing och additiv tillverkning går med rasande fart och Saab undersöker alla aspekter av teknikutvecklingens påverkan. Som ett led inom vårt arbete med additiv tillverkning i våra radarsystem erbjuder vi två studenter att hjälpa oss forma framtidens elektromekaniska produkter. 

Detta examensarbete syftar till att studera och undersöka hur additivt tillverkade mekanikprodukter kan innehålla funktionella elektriska element. Vi vill undersöka möjligheten att skapa mekaniska produkter med både integrerade ledningsbanor och kontakter, smarta material eller olika sensorer. 

Produkterna har högt ställda krav med avseende på tillförlitlighet och kvalitet då våra system ofta används i krävande miljöer under långa perioder. Vi vill att ni tittar på flera produktionsteknologier och undersöker deras möjligheter och begränsningar. 

I arbetet ingår att genomföra kartläggning av teknikområdet och vilka möjliga produktionstekniska lösningar som finns, samt att ta fram ett förslag på hur en specifik produkt skall kunna realiseras. I mån av tid kan denna lösning sedan produceras med lämplig metod och resultatet analyseras. 

Det är önskvärt att de mest intressanta lösningarna visulariseras på ett pedagogiskt sätt, gärna med hjälp av 3D modeller.

Resultatet rapporteras skriftligt och det ska hållas en halvtids-/slutpresentation på Saab.

Den du är idag

Vi tror att examensarbetet passar bäst för två studenter på mastersnivå, en med bakgrund i mekanik eller mekatronik och en med bakgrund inom elektroteknik. Men känner du att detta är intressant för dig så tveka inte att söka, även om du har en annan bakgrund.

Tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess. Därför krävs att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning gjord av myndighet.

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Ansök om jobb!