Examensarbete: Additive manufacturing – integrering av flera material i skärmlock för mikrovågskomponenter

Lediga 04 oktober 2018

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Slutdatum

30-nov-2018

Plats

Göteborg

Kontakt

Mattias Skogsberg, rekryterande chef +46 31 7948891
Maria Forsberg, HR +46 31 7948276
Ansök om jobb!

Vad du blir en del av

Affärsområde Surveillance erbjuder effektiva lösningar för övervakning och beslutsstöd, och system för att upptäcka och skydda mot olika typer av hot. Produktportföljen omfattar flygburna, landbaserade och marina radarsystem, system för signalspaning och självskydd, ledningssystem samt system för sjöfarts- och flygtrafikledning.

Hardware Design ansvarar för mekanik- och mönsterkortsdesign, konstruktion av kraftdistribution och kablage.

Utöver konstruktionsarbete ansvarar sektionen för stöd till hela Göteborgsverksamheten i producerbarhetsfrågor gällande elektronikkonstruktion.

Din framtida utmaning

Teknikutvecklingen inom 3d-printing och additiv tillverkning går med rasande fart och Saab undersöker alla aspekter av teknikutvecklingens påverkan. Som ett led inom vårt arbete med additiv tillverkning i våra radarsystem så erbjuder vi en student att hjälpa oss forma framtidens elektromekaniska produkter. 

Mikrovågskomponenter måste skärmas effektivt för att inte störa eller störas av omkringliggande komponenter. I takt med att elektroniken utvecklas ställs allt högre krav på skärmning. Vi börjar närma oss gränsen för vad som är möjligt att tillverka med konventionella metoder. 

Detta examensarbete syftar till att studera och undersöka hur additivt tillverkade mekanikprodukter kan innehålla flera olika material. Vi vill undersöka möjligheten att skapa mekaniska skärmlock med både integrerade emi-packningar och absorbenter. Lösningen har högt ställda krav med avseende på tillförlitlighet och kvalitet då våra system ofta används i krävande miljöer under långa perioder. Vi vill att du tittar på flera produktionsteknologier inom additiv tillverkning och undersöker deras möjligheter och begränsningar. 

I arbetet ingår att genomföra kartläggning av teknikområdet och vilka möjliga produktionstekniska lösningar som finns, samt att ta fram ett förslag på hur en specifik produkt skall kunna realiseras. Denna lösning skall sedan produceras med lämplig metod och resultatet granskas och analyseras. 

En eller flera 3D modeller skall tas fram som visualisering av era möjliga lösningar.

Resultatet skall rapporteras skriftligt och det ska hållas en halvtids-/slutpresentation på Saab.

Den du är idag

Vi tror att examensarbetet passar bäst för en student på mastersnivå, en med bakgrund i mekanik eller mekatronik och med grundläggande kunskap inom elektroteknik. Men känner du att detta är intressant för dig så tveka inte att söka även om du har en annan bakgrund.

Tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess. Därför krävs att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning gjord av myndighet.

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Ansök om jobb!