Examensarbete: Anskaffning av 3D-print metall

Lediga 11 oktober 2018

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Slutdatum

30-nov-2018

Plats

Göteborg

Kontakt

Susann Martinsson, rekryterande chef +46 31 7949402
Andreas Vibber, handledare ex-jobb +46 31 7948710
Åsa Mårtensson, HR specialist rekrytering +46 10 2165107
Ansök om jobb!

Vad du blir en del av

Affärsområde Surveillance erbjuder effektiva lösningar för övervakning och beslutsstöd, och system för att upptäcka och skydda mot olika typer av hot. Produktportföljen omfattar flygburna, landbaserade och marina radarsystem, system för signalspaning och självskydd, ledningssystem samt system för sjöfarts- och flygtrafikledning.

Produktion tillhör affärsområdet Sourcing & Supply inom koncernen SAABs affärsområde Surveillance. Produktionsavsnittet i Göteborg tillverkar huvudsakligen radarsystem och avancerade lasersystem. 

Inom sektionen för Industrialisering arbetar vi med produktionsteknik och metodutveckling. Vi deltar i konstruktionsarbetet med granskningar i allt från koncept till färdig produkt. Våra uppdrag är ofta kopplade till avvikelsehantering och förbättringsarbete, men också processutveckling. Vi jobbar med produkter i olika produktflöden i en hög mix/låg volymsproduktion.

Din framtida utmaning

Inom tillverkande industrin pågår ett trendbrott mot att använda 3D-print som en vedertagen tillverkningsprocess för serietillverkning. Detta är i sin linda och många nya frågor dyker upp som är svåra att besvara utan närmare undersökning och analys. Saab Göteborg har idag en 3D printer för plast, men vill undersöka förutsättningar för att skaffa en 3D print i metall. 

Er uppgift blir att utforska förutsättningar för metall 3D-print processen ur ett produktionsperspektiv, samt identifiera och besvara frågor inom exempelvis följande områden: 

  • Arbetsmiljö/hälsa
  • Kravställningar och standarder
  • Lokaler
  • Kringprocesser
  • Teknik
  • Flöden
  • Ekonomi

Den du är idag

Vi söker två driftiga studenter som utför uppdraget med hög ambitionsnivå. Ni bör ha ett intresse för teknik och tillverkningsprocesser samt god analysförmåga.

Ni är i slutet av utbildningen och läser en civilingenjörsutbildning med en inriktning mot produktion/mekanik/industriell ekonomi. 

Examensarbetet genomförs under vintern/våren 2019. 

Tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess. Därför krävs att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning gjord av myndighet.

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Ansök om jobb!