Examensarbete: Datorsystem i flygburna radarsystem - Virtualisering och lastbalansering av noder

Lediga 06 september 2018

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Slutdatum

31-okt-2018

Plats

Göteborg

Kontakt

Thomas Olausson, rekryterande chef +46 73 4378983
Christian Hermansson, kontakt för ex-jobb +46 734 182400
Ansök om jobb!

Vad du blir en del av

Affärsområde Surveillance erbjuder effektiva lösningar för övervakning och beslutsstöd, och system för att upptäcka och skydda mot olika typer av hot. Produktportföljen omfattar flygburna, landbaserade och marina radarsystem, system för signalspaning och självskydd, ledningssystem samt system för sjöfarts- och flygtrafikledning.

Din arbetsplats blir på gruppen Computer HW & Runtime Environments vid affärsenheten Airborne Surveillance Systems.

Din framtida utmaning

Den ständigt ökande nätverkskapaciteten öppnar upp för nya möjligheter att modernisera datoranvändningen. Vi ser en möjlighet att kunna reducera antalet noder i vårt system och så långt som möjligt göra oss oberoende av hårdvaran. Vi vill därför undersöka möjligheten att implementera olika virtualiseringstekniker i vårt måldatorsystem. 

Examensarbetet syftar till att minska hårdvarukostnader genom att centralisera och effektivisera resursutnyttjandet av användardata och applikationer. Det är dock viktigt att se till att den virtuella miljön har både hög tillgänglighet och hög säkerhet. 

Målet med examensarbetet är att:

  • Analysera olika virtualiseringstekniker och utreda deras fördelar och nackdelar
  • Undersöka hur en effektiv mjukvaruarkitektur kan struktureras genom virtualisering på våra befintliga AEW (Airborne Early Warning) datorsystem
  • Ta fram förslag på guidelines med fokus på bland annat tillgänglighet och säkerhet
  • Utvärdera konceptet genom olika typer av simuleringar på ett prototypsystem

Arbetet skall dokumenteras i en rapport och presenteras genom en halvtids-/slutpresentation.

Den du är idag

Du är i slutet av din tekniska högskoleutbildning inom Datateknik eller motsvarande och ska påbörja ditt 30hp examensarbete. 

Antal deltagare: 1-2 personer. Omfattning: 30 högskolepoäng (20 veckor). En bakgrund i systemarkitektur och matematik är meriterande. 

Tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess. Därför krävs att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning gjord av myndighet.

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Ansök om jobb!