Examensarbete: Digital undertryckning av fasbrus orsakat av mekaniska vibrationer

Lediga 08 november 2018

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Slutdatum

31-dec-2018

Plats

Göteborg

Kontakt

Ninva Shamoun, rekryterande chef +46 31 7949486
Johan Hellen, kontakt ex-jobb +46 31 7948839
Johan Bodin, kontakt ex-jobb +46 31 7948444
Ansök om jobb!

Vad du blir en del av

Affärsområde Surveillance erbjuder effektiva lösningar för övervakning och beslutsstöd, och system för att upptäcka och skydda mot olika typer av hot. Produktportföljen omfattar flygburna, landbaserade och marina radarsystem, system för signalspaning och självskydd, ledningssystem samt system för sjöfarts- och flygtrafikledning.

Airborne Surveillance System jobbar bl a med Airborne Early Warning Radar och Fighter radar sensorsystem.

Enheten för Microwave and Antenna Design ansvarar för mikrovågs- och antenndesign till de flesta av Surveillance produkter. Denna enhet ansvarar också för och driver ett flertal avancerade antennmätsträckor för mätning av aktiva och passiva antenner.

Din framtida utmaning

Examensarbete:

Lågt fasbrus på utsänd radarsignal är en av nyckelparametrarna för att uppnå god prestanda i ett Radarsystem. 

Referensoscillatorn i en Radars frekvensgenereringen är alltid uppbyggd kring en kvartskristall eftersom denna har högt Q-värde och kan därmed ge lågt fasbrus ut från oscillatorn. En nackdel med kvartskristaller är dess känslighet mot mekaniska vibrationer pga den piezo-elektriska effekten. Om en kvartskristall utsätts för mekaniska vibrationer kommer den generera en oönskad signal som sedan moduleras på bärvågen i oscillatorn. För att begränsa verkan av detta undertrycker man idag vibrationsnivåerna mha mekaniska vibrationsdämpare, nackdelen med dessa är dock att de inte fungerar för låga frekvenser samt att de har en förstärkning vid resonansfrekvensen. För att komma runt problemen med de mekaniska dämparna vill vi nu undersöka möjligheterna med att använda en aktiv vibrationsdämpning. 

Aktiv vibrationsdämpning kan realiseras mha analog eller digitalteknik, i detta examensarbete vill vi undersöka möjligheterna med en digital kompensering. 

I den teoretiska delen av examensarbetet ingår:

  • Litteraturstudie inklusive undersökning av patent
  • Framtagning av matematisk modell för kvartskristallers vibrationspåverkan
  • Uppmätning av kristaller i vibrationsmiljö för verifiering av matematisk modell 

I implementationsdelen av examensarbetet ingår:

  • Konstruktion av krets för digital vibrationskompensering.
  • Verifiering av oscillator inklusive vibrationskompenseringskrets
  • Muntlig och skriftlig rapportering 

Arbetet är relativt omfattande och kan vid behov delas upp i två examensarbeten och därmed även anpassas till olika teknikområden. 

Den du är idag

Du är en examensarbetare, från Civilingenjörsprogrammet inom elektro/fysik eller motsvarande med stort intresse för RF-teknik. Du är drivande, självgående och är intresserad av både teoretisk och praktisk problemlösning.

Examensarbetet innehåller en hel del teoretiska delar, inom piezoelektriska system, beräkningar och simuleringar och i implementationsdelen även praktisk arbete i form av mekanisk och elektrisk verifiering i labbmiljö samt digital implementering i FPGA varför du bör vara intersserad av dessa moment.

Tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess. Därför krävs att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning gjord av myndighet.

 

 

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Ansök om jobb!