Examensarbete: kodgenerering i modellbaserad utveckling

Lediga 08 oktober 2018

Slutdatum

30-nov-2018

Plats

Järfälla

Kontakt

Thomas Lindén E-post
Ansök om jobb!

Vad du blir en del av

Affärsområde Surveillance erbjuder effektiva lösningar för övervakning och beslutsstöd, och system för att upptäcka och skydda mot olika typer av hot. Produktportföljen omfattar flygburna, landbaserade och marina radarsystem, system för signalspaning och självskydd, ledningssystem samt system för sjöfarts- och flygtrafikledning.

Sektionen Software Gripen består idag av 17 medarbetare med en medelålder kring 35 år och drygt en tredjedel kvinnor. Du kommer att omges av kunniga, ambitiösa och hjälpsamma kollegor. Vi har ett modernt arbetssätt och genom vår DevOps-satsning skall vi lyckas implementera Continuous Delivery, både kulturellt och infrastrukturmässigt.

Din framtida utmaning

Gripen är revolutionerande tack vare kombinationen av avancerad teknik och operativ effektivitet i ett prisvärt paket. Systemförståelse och smarta designlösningar som drar nytta av synergier är recept för att lyckas. Grunden till vår framgång och vårt bidrag till Saab ligger därför helt i alla medarbetares engagemang och vår innovativa arbetskultur.

EW inom Saab är ett spännande område, med många möjligheter och ett område som växer men vi måste samtidigt blicka framåt, våga förnya oss, för att hålla oss konkurrenskraftiga! Därför vill vi nu starta ett eller flera examensarbeten som hjälper oss utforska nya perspektiv.

Modellbaserad mjukvaruutveckling har en stor potential att främja kommunikation mellan individer och team som arbetar med systemet genom att visualisera komplexa systembeteenden. Komplexa system byggs av lag snarare än individer.

Modellbaserad mjukvaruutveckling har ett antal fördelar, av vilka en sådan är att kod kan genereras automatiskt. En av de stora utmaningarna är emellertid hur man effektivt ska se till att den genererade koden återspeglar det modellerade systemet.
Under exjobbet har du friheten att välja din egen riktning inom området men vi föreslår följande tillvägagångssätt: 1) En domänanalys, t.ex. kodgenereringsteknik, kvaliteten på den genererade koden och effekten av kvalitetsattribut som säkerhet, tillförlitlighet etc. 2) undersöka om vi behöver justera vår nuvarande systemmodell för att göra den lämplig för kodgenerering 3) Skapa en prototyp baserad på lämplig öppen källkodsgenerator

Den du är idag

Vi räknar inte med att du är fullfjädrad mjukvaruutvecklare utan hoppas på att bekanta oss med en nyfiken och positiv student med stor drivkraft som vill hjälpa oss utforska de senaste teknikerna och trenderna inom mjukvaruområdet.

Skicka oss ditt CV och en kort beskrivning av dig själv så att vi kan utforma ett examensarbete som passar din profil. Om du själv har en idé är du välkommen att framföra den, men det är alltså inget krav.

Tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess och krav på svenskt medborgarskap.

Sök direkt, rekrytering sker löpande.

Ansök om jobb!