Examensarbete: Korrigering av elementpositionsfel i elektriskt styrda gruppantenner

Lediga 08 oktober 2018

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Slutdatum

30-nov-2018

Plats

Göteborg

Kontakt

Maria Köhler, rekryterande chef +46 734 378551
Bengt Svensson, kontakt ex-jobb +46 734 378757
Ansök om jobb!

Vad du blir en del av

Affärsområde Surveillance erbjuder effektiva lösningar för övervakning och beslutsstöd, och system för att upptäcka och skydda mot olika typer av hot. Produktportföljen omfattar flygburna, landbaserade och marina radarsystem, system för signalspaning och självskydd, ledningssystem samt system för sjöfarts- och flygtrafikledning.

Airborne Surveillance System jobbar ex.v. med Airborne Early Warning Radar och Fighter radar sensorsystem.

Enheten för Microwave and Antenna Design ansvarar för mikrovågs- och antenndesign till de flesta av Surveillance produkter. Denna enhet ansvarar också för och driver ett flertal avancerade antennmätsträckor för mätning av aktiva och passiva antenner. Vi tillhandahåller även mättjänster för externa kunder och är, som ett av få mätlab i världen, ackrediterade enligt ISO17025 standarden.

Din framtida utmaning

Vi har ofta extremt hårda krav på sidlobsprestanda för våra elektriskt styrda gruppantenner. Dessa bestäms av noggrannheten på amplitud och fas för varje element men också av positionsnoggrannheten på elementen. För höga frekvenser kan detta medföra svåra och kostsamma mekaniska toleranskrav. 

Examensarbetet syftar till att studera olika metoder för att korrigera för positionsfel i antennen och undersöka vilka förbättringar man kan erhålla. 

Ett sätt kan vara att mäta upp elementens positioner och korrigera för felaktigheter m h a elementens amplitud och fas, sannolikt olika beroende på antennens pekriktning. Det kan också vara möjligt att mäta upp antennens egenskaper på antennmätsträcka, ”karakterisera antennen”, för olika pekriktningar och införa en riktningsberoende korrektion. Arbetet innebär avancerade teoretiska utredningar men tanken är också att prova metoderna i praktiken på antennmätsträcka. 

I examensarbetet ingår:

  • Litteraturstudie
  • Teoretisk toleransanalys och riktningsberoende optimering av sidlobsprestanda
  • Uppmätning av elementpositioner
  • Praktiska prov på antennmätsträcka
  • Muntlig och skriftlig rapportering

Den du är idag

Du är en examensarbetare, från Civilingenjörsprogrammet, drivande och är intresserad av både teoretisk och praktisk problemlösning. Exjobbet innehåller en hel del teoretiska delar men även antennmätningar och utvärdering av mätresultaten varför du bör vara intersserad av dessa moment.

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Ansök om jobb!