EXAMENSARBETE, 30HP: KVALITET OCH LOGISTIK I FOKUS FÖR FÖRBÄTTRING AV INTERNA PROCESSER

Lediga 25 september 2018

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Slutdatum

15-nov-2018

Plats

Linköping

Kontakt

Olov Johansson Berg, handledare +46 102167544
Marcus Claseryd, rekryterande chef +46 102160727
Johanna Aspman, HR +46 13 181499
Ansök om jobb!

Vad du blir en del av

Aeronautics, ett affärsområde inom Saab, erbjuder flygrelaterade delsystem, obemannade flygsystem, flygplansstruktur och service till försvarskunder och civil flygindustri över hela världen. Aeronautics ansvarar också för utveckling, produktion, marknadsföring, försäljning och support av Gripensystemet.

Du kommer tillhöra sektionen Material och processteknik som arbetar företagsövergripande med standarder och kvalificeringar av processer, metalliska och ickemetalliska material.

Vi är i dagsläget ca 25 medarbetare.

Din framtida utmaning

På grund av många nya krav t.ex. med avseende på tekniska utmaningar och miljöhänsyn så behöver det kvalificeras nya material, processer, artiklar och komponenter för flyg.

Examensarbetet innebär att kartlägga nuvarande arbetssätt och ta fram nya förslag på effektivare arbetssätt vid framtagning av provplan innan uppstart av kvalificeringsprojekt. Examensarbetet innefattar även analys av påverkan på befintliga processer vid ändring av material eller process.

Om tid finns kan t.ex. komponentkvalificeringar samt andra system och produktkvalificeringar undersökas.

Fördelar och nackdelar med olika arbetssätt och modeller ska tas fram.

Den du är idag

Arbetet omfattar 20 veckor för två studenter med relevant inriktning. Studenterna driver tillsammans arbetet självständigt men med stöd av handledare. 

Ni bör ha ett intresse för övergripande strukturer, processer och arbetsmetodik. Ni bör ha förmåga att se samband och tycka att det är roligt att arbeta med förbättrande åtgärder och att skapa effektiva flöden. Eftersom vi arbetar i flera internationella samarbetsprojekt är det en förutsättning att ni behärskar engelska i tal och skrift. Examensarbetet omfattas av försvarssekretess, därför krävs att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning gjort av myndighet.  

Välkommen med din ansökan!

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Ansök om jobb!