Examensarbete: Mjukvaruutveckling av avancerade sensorsystem

Lediga 26 september 2018

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Slutdatum

19-jan-2019

Plats

Göteborg

Kontakt

Jonas Lindgren, rekryterande chef +46 73 4378343
Sven Nilsson, kontakt för ex-jobb +46 73 4379410
Maria Forsberg, HR +46 73 4378276
Ansök om jobb!

Vad du blir en del av

Affärsområde Surveillance erbjuder effektiva lösningar för övervakning och beslutsstöd, och system för att upptäcka och skydda mot olika typer av hot. Produktportföljen omfattar flygburna, landbaserade och marina radarsystem, system för signalspaning och självskydd, ledningssystem samt system för sjöfarts- och flygtrafikledning.

Saab Surveillance, ett affärsområde inom Saab, är en av världens främsta leverantörer av övervakningslösningar, flygelektronik samt system för att upptäcka, lokalisera och skydda mot hot. Din arbetsplats blir på sektionen Software Design vid affärsenheten Airborne Surveillance Systems.

Din framtida utmaning

Exjobb inom avancerad radarstyrning

En modern radar har många förmågor och många uppgifter. För att optimera användningen av resurserna i radarsystemet finns en radarastyrare som hanterar funktion och prioriteringar. Det är önskvärt att radarstyraren är skalbar och flexibel för att kunna användas till olika radarsystem.

Vi söker nu studenter som kan ta fram en ny generation av radarstyrararkitektur, vilken ska kunna användas i alla våra radarprodukter. Framtidens radarsystem ska vara adaptivt och självlärande för att kunna hantera nya komplexa scenarion, vilka kräver ett effektivt utförande av ett flertal samtidiga funktioner.

Arbetet med att ta fram nästa generations arkitektur inleds med göra en sammanställning av de funktioner för radar- och sensorkontroll som vi idag har vi våra olika system. Utifrån denna sammanställning arbetas sedan ett förslag på gemensam framtida arkitektur fram. Då det är tänkt att denna ska vara generell och leva länge, är de s.k. x-ability-aspekterna viktiga. Exempel på dessa flexibility, scalability och adaptivity.

En viktig fråga är hur Open source mjukvara och metoder kan användas för effektiv och hållbar implementation. En annan fråga är vilka AI-metoder som kan vara lämpliga för att få ett självlärande och adaptivt system. Då området gällande avancerad radarstyrning är stort och anpassas exjobbet efter intresse. 

 

Exjobb inom säker kommunikation

Framtidens radarsystem behöver kommunicera med varandra och med andra enheter inom försvarsmakten. Det blir viktigare och viktigare att denna kommunikation kan ske via standardprotokoll över t.ex. Internet, men detta leder till stora säkerhetsproblem.

Vi söker nu studenter som kan arbeta med att ta fram verktyg eller algoritmer för att skicka klassificerad data via osäkra nätverk, som WiFi eller 4G och med protokoll som TCP/IP i botten. Arbetet inkluderar att titta på olika former av kryptering, hantering av cyberhot och säkerställande att data inte förvanskas på vägen. Dessa funktioner gäller även för civila applikationer inom t.ex. sjukvård, styrsystem för trafik och liknande, vilket gör att det finns information att hämta i olika forskningsprojekt på t.ex. EU-nivå.

Den du är idag

Varje exjobb, vilket lämpligen utförs av två studenter, har typiskt följande delmoment:

  • Gör en översikt över problemområdet genom litteraturstudier.
  • Identifiera de mest intressanta lösningsalternativen genom en teoretisk utvärdering.
  • Gör konkreta implementeringar av de mest intressanta alternativen och mät/uppskatta erhållen prestanda/nytta.
  • Jämför resultaten med befintliga resultat inom området.
  • Dra slutsatser
  • Skriv en rapport och ge en muntlig presentation

Tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess. Därför krävs att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning gjord av myndighet.

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Ansök om jobb!