Examensarbete Modelellbaserad utveckling

Lediga 18 oktober 2018

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Slutdatum

30-nov-2018

Plats

Huskvarna

Kontakt

David Esselius +46 734 188 199
Ansök om jobb!

Vad du blir en del av

I affärsområdet Industrial Products & Services (IPS) ingår affärsenheterna Aerostructures, Avionics och Combitech, samt Ventures portfölj av hel- och delägda företag. IPS fungerar som en holdingorganisation där varje verksamhet utvecklar och arbetar med strategier för lönsam tillväxt efter förutsättningarna på respektive marknad. En stor del av affärerna sker på en så kallad business-to-business-marknad. Affärsområdet har cirka 2400 medarbetare och omsätter ungefär 4 miljarder SEK.

 

Din framtida utmaning

Programerbar logik är idag en grundläggande del i dagens elektroniksystem. Det innebär många fördelar i att kunna integrera system med ett färre antal diskreta kretsar såsom bättre tillförlitlighet, lägre effekt, mindre kortutrymme mm.

Model Based System Design (MBSE) används allt oftare för att konstruera och verifiera system. Förutom att simulera den elektroniska delen med hårdvara och mjukvara kan även mekanik och övriga systemfunktioner simuleras samtidigt.

Simulink/Matlab är ett verktyg som kan användas för samsimulering av kompletta system med flera ingående delsystem.

En stor styrka är att få med samspelet mellan de olika systemkomponenterna som ofta konstrueras var för sig.

Vi vill nu undersöka möjlihgeten att med hjälp av simulink konstruera en resolveravkodare där vi traditionellt varit anvisade till att använda diskreta kretsar för att avkoda hastighet och position från en roterande lägesgivare. Integration av funktionen i programerbar logik innebär en utmaning att säkerställa att funktionen motsvarar den efterfrågade systemfunktionen i alla lägen som man får med en diskret krets på traditionellt vis.

Du kommer under arbetet att få arbeta med kodgenerator för att från modell skapa RTL VHDL kod. Funktionen skall testas i labb men det huvudsakliga arbetet är att bygga modellen för avkodaren och skapa nödvändig testsimuli och verifiera konstruktionen genom simulering.

Målet med examensarbetet är att:

  • Lära dig behärska Simulink kodgenerator för hårdvarukonstruktion med VHDL.
  • Verifiera att konstruktion av resolverfunktionen motsvarar funktion- och prestandakrav.

Arbetsmoment:

  • Konstruktion av resolverfunktion i matlab/Simulink enligt funktionsspecifikation.
  • Simulering som verifierar att rätt funktion är erhållen.
  • Testkörning av funktionen i labbmiljö.
  • Teknisk Rapport.
  • Muntlig presentation av resultatet.

Den du är idag

Du är i slutet av din tekniska högskoleutbildning inom t.ex Elektronik eller Systemteknik och ska påbörja ditt 30 hp examensarbete.

Intresse och tidigare erfarenhet från simulering i Simulink är meriterande.

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Ansök om jobb!