Examensarbete: Optimering av produktion

Lediga 11 oktober 2018

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Slutdatum

30-nov-2018

Plats

Göteborg

Kontakt

Lena Lindqvist, rekryterande chef +46 31 7949064
Sören Svantesson, handledare ex-jobb +46 102167194
Åsa Mårtensson, HR specialist rekrytering +46 102165107
Ansök om jobb!

Vad du blir en del av

Affärsområde Surveillance erbjuder effektiva lösningar för övervakning och beslutsstöd, och system för att upptäcka och skydda mot olika typer av hot. Produktportföljen omfattar flygburna, landbaserade och marina radarsystem, system för signalspaning och självskydd, ledningssystem samt system för sjöfarts- och flygtrafikledning.

Produktion tillhör affärsområdet Sourcing & Supply inom koncernen Saabs affärsområde Surveillance. Produktionsavsnittet i Göteborg tillverkar huvudsakligen radarsystem och avancerade lasersystem. 

Inom sektionen för Industrialisering arbetar vi med produktionsteknik och industrialisering. Vi deltar i konstruktionsarbetet med granskningar i allt från koncept till färdig produkt. Våra uppdrag är ofta kopplade till avvikelsehantering och förbättringsarbete, men också processutveckling. Vi jobbar med produkter i olika flöden i en hög mix/låg volymsproduktion. 

Din framtida utmaning

Uppgiften för examensarbetet blir att analysera och optimera produktionsflödet för delsystem och kabeltillverkning.

Det finns flera olika fokusområden eller möjliga upplägg av examensarbetet, exempel på detta är: 

  • Optimering av produktionsflödet med fokus på produkter under utveckling (NPI)
  • Arbetssätt för industrialiseringstekniker, konstruktör och operatör under NPI fas
  • Fokus på befintlig materialhantering och flöde, analys av vad som bidrar till väntetid

Den du är idag

Vi söker två driftiga studenter som utför uppdraget med hög ambitionsnivå. Ni bör ha ett intresse för teknik samt en god förmåga att sätta er in i nya verksamheter. 

Ni är i slutet av utbildningen och läser en civilingenjörsutbildning med en inriktning mot produktionsflöden. 

Examensarbetet genomförs under vintern/våren 2019.

Tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess. Därför krävs att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning gjord av myndighet. 

 

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Ansök om jobb!