Examensarbete: Radaralgoritmer för signalbehandling i system-on-chip (SoC)

Lediga 30 oktober 2018

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Slutdatum

15-dec-2018

Plats

Göteborg

Kontakt

Daniel Wallström, rekryterande chef +46 31 7948205
Christian Takvam, kontakt ex-jobb +46 31 7949788
Maria Forsberg, HR +46 31 7948276
Ansök om jobb!

Vad du blir en del av

Affärsområde Surveillance erbjuder effektiva lösningar för övervakning och beslutsstöd, och system för att upptäcka och skydda mot olika typer av hot. Produktportföljen omfattar flygburna, landbaserade och marina radarsystem, system för signalspaning och självskydd, ledningssystem samt system för sjöfarts- och flygtrafikledning.

Din arbetsplats blir på gruppen Programmable Logic & HFF software vid affärsenheten Airborne Surveillance Systems.

Din framtida utmaning

Tillgängligheten av kraftigt integrerade programmerbara kretsar, t.ex Xilinx SoC-familj, gör det attraktivt att exekvera funktioner, tidigare realiserade i RTL, på den inbyggda processorn. Tillgängligheten av stora mängder programmerbar logik gör det även möjligt att optimera prestanda genom flytt av lämpliga funktioner till FPGA-delarna av SoC-kretsen. Idealt skulle det vara möjligt att göra partitioneringen av funktioner till respektive exekveringsplattform så sent som möjligt i designflödet. Metoder för att utveckla plattformsoberoende källkod finns, som exempelvis C++ eller Matlab-baserad högnivåsyntes.

Målet med examensarbetet är att implementera diverse beräkningstunga algoritmer med plattformsoberoende källkod och utvärdera resultatet i termer av prestanda, resursutnyttjande etc. 

Examensarbetet är lämpligt för en eller två studenter. En grundläggande förståelse för signalbehandling är lämplig samt färdigheter såsom:

  • Digitalteknik
  • C/C++
  • Matlab
  • VHDL 

Examensarbetet dokumenteras i en rapport och presenteras genom en halvtids-/slutpresentation.

Den du är idag

Du är i slutet av din tekniska högskoleutbildning inom Elektroteknik eller motsvarande och ska påbörja ditt 30hp examensarbete.

Antal deltagare: 1-2 personer. Omfattning: 30 högskolepoäng (20 veckor).

Tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess. Därför krävs att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning gjord av myndighet.

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Ansök om jobb!