Examensarbete: Radiovågors utbredning i atmosfären

Lediga 20 september 2018

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Slutdatum

01-nov-2018

Plats

Linköping

Kontakt

Christer Larsson, Rekryterande chef 013-181349
Robert Jonsson 010-216 722
Ansök om jobb!

Vad du blir en del av

Dynamics, ett affärsområde inom Saab, erbjuder understödsvapen, missiler, torpeder, sensorer, obemannade undervattensfarkoster, kamouflagesystem och träningssystem för försvarsmarknaden. Produktportföljen innefattar även produkter för den civila säkerhetsmarknaden såsom fjärrstyrda undervattensfarkoster till oljeindustrin och kärnkraftverk.

Radarsektionen är en del av utvecklingsavdelningen inom affärsområdet Dynamics och består av 19 medarbetare. Vi arbetar bland annat med systemutveckling, signalbehandling och mätmetoder för radar.

Din framtida utmaning

Radar används idag i många tillämpningar (t.ex. detektering och följning). Grundprincipen för radar är sändning och mottagning av radiovågor. Objekt längs utbredningsvägen för radiovågen sprider den utsända vågen, och en del av vågen reflekteras i riktning mot en mottagare där radioekot processas och objektet kan detekteras. Radarprestanda påverkas mycket av omgivningen systemet jobbar i. Radiovågornas utbredningsmiljö påverkas av bland annat väder, altitud och terräng. Till exempel, vattenånga i atmosfären sprider radiovågor och effekten är starkt beroende av radiovåglängden, men mängden vatten i luften varierar med altitud. Sammantaget representeras sådana effekter ofta av en enda faktor (utbredningsfaktorn) relativt frirymdsutbredning.

Kännedom om utbredningsfaktorn är viktig för att kunna förutsäga prestandan för ett radarsystem i olika förhållanden. Radarsektionen på Dynamics har sådana modeller för radiovågsutbredning, men det finns ett intresse att utvärdera alternativ för framtida utveckling.

Mål med examensarbetet är att utveckla och implementera en modellsvit för radaravståndsutvärdering. De systemoberoende utbredningseffekterna ska vara det huvudsakliga målet med sviten.

Arbetet består av en litteraturstudie, identifikation av möjliga modelleringsmetoder samt val av och implementering av modeller för beräkning av radiovågors utbredningsfaktor.

Arbetet ska dokumenteras i en skriftlig rapport och presenteras muntligt.

Den du är idag

Vi tror det här projektet passar dig som ska genomföra ett examensarbete på 30 hp på civilingenjörs- eller masterutbildning med inriktning fysik, elektro eller liknande. Du bör ha ett intresse för beräkningsfysik och elektromagnetism. Erfarenhet med MATLAB eller Python är en fördel.

Examensarbetet anpassas till den sökandes bakgrund och intresse.

Tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess. Därför krävs att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning gjord av myndighet. Placeringsort är Linköping.

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Ansök om jobb!