Examensarbete, Saab i Arboga

Lediga 27 december 2018

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Slutdatum

27-jan-2019

Plats

Arboga

Kontakt

Lars Håkansson +46 589 82588
Ansök om jobb!

Vad du blir en del av

Support and Services, ett affärsområde inom Saab, levererar ett brett utbud av tjänster och integrerade supportlösningar till kunder inom försvar och på kommersiell marknad för kostnadseffektiv support av system och plattformar under hela livscykeln.

Avdelningen Communications arbetar främst med att ta fram säkra integrationslösningar inom tele-, radio- och satelitkommunikation. Vi arbetar med allt från design, verifiering, test till installation för våra kunder. Vi har även spännande utvecklingsprojekt för framtidens kommunikationslösningar. Vår kundbas består av försvarsmakter men också av många civila kunder.

Din framtida utmaning

Examensarbetet består i att delta i utvecklingen av en driftsatt prototyp till ett ”Shelter Management System”, ett system som skall kunna starta och stoppa ett containerbaserat kommunikationssystem på ett kontrollerat sätt, dessutom skall viss övervakningsfunktionalitet ingå.

Ditt bidrag blir framför allt att kravställa och arbeta fram den ingående mjukvaran samt att hjälpa till med att färdigställa prototypen i vår demo-anläggning.

Den du är idag

Du/ni är i slutet på er civil- eller högskoleingenjörsutbildning och ska påbörja examensarbete på 30 hp alternativt 15 hp.

Då mjukvaran bör baseras på Open Source och köras under ett Linuxbaserat operativsystem ser vi att du/ni har goda kunskaper inom dessa områden.

Tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess. Därför krävs att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning gjord av myndighet.

Välkommen med din ansökan!

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Ansök om jobb!