Examensarbete: Simulerad fällning av yttre last från flygplan

Lediga 20 augusti 2018

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Slutdatum

30-sep-2018

Plats

Linköping

Kontakt

Martin Leijonhufvud, Rekryterande chef 0734-182176
Johanna Aspman, HR 0734-181499
Anders Nilsson 0734-184601
Ansök om jobb!

Vad du blir en del av

Aeronautics, ett affärsområde inom Saab, erbjuder flygrelaterade delsystem, obemannade flygsystem, flygplansstruktur och service till försvarskunder och civil flygindustri över hela världen. Aeronautics ansvarar också för utveckling, produktion, marknadsföring, försäljning och support av Gripensystemet.

Sektionen Strukturdynamik, Aeroelasticitet och Vapenseparation inom affärsområdet Aeronautics är idag en grupp på ca 20 medarbetare som ansvarar för varierande typer av dynamiska analyser och provning.

När det gäller Saabs produkter jobbar vi mest med olika versioner av Gripen men även med företagets civila produkter, Saab 340/2000, UAV:er (Unmanned Aerial Vehicles), forskningsprojekt och framtida produkter. Vi arbetar med produkterna under hela design- och livscykeln, från konceptutveckling till verifiering och uppföljning i tjänst.

Din framtida utmaning

Simulerad fällning av yttre last (t.ex. vapen, fälltankar och motmedel) från flygplan utförs främst för att säkerställa att fällbanorna relativt flygplanet är sådana så att ingen farlig interaktion sker mellan yttre last och flygplan, d.v.s. att en säker separation kan utföras. Olika typer av fällning kan förekomma. Här är fokus på separation m.h.a. pistonger, vilka separerar lasten från flygplanet. Simuleringarna inbegriper discipliner såsom (flyg)mekanik men Även till viss del aerodynamik och gasdynamik. Analyserna utförs idag med ett egenutvecklat programsystem utvecklat i programspråket C++.

Målet med examensarbetet är att bygga en beräkningsmodell i ett kommersiellt s.k. Multi-Body-Dynamics (MBD) system, vilket kan utföra ovanstående typ av simuleringar för i första hand stela kroppar. Resultatet av examensarbetet kan sedan utgöra en grund för en bedömning huruvida ett sådant MBD-verktyg är lämpligt för att läsa denna typ av problem.

Ett grundscenario för examensarbetet  består i att modellera ett flygplan, vilket kan röra sig på ett föreskrivet sätt, samt en yttre last utsatt för luft- och masslaster som separeras m.h.a trycksatta pistonger representerade av krafter. Den yttre lastens bana relativt flygplanet beräknas i MBD-verktyget och jämförs med motsvarande resultat från det egenutvecklad verktyget. Arbetet kommer huvudsakligen att genomföras med MBD-verktyget MSC Adams, samt i viss mån med det befintliga Saab-utvecklade verktyget med tillhörande verktyg för postprocessering.

I mån av tid kan någon/några av följande uppgifter också tänkas ingår i examensarbetet:

- Utveckling av beräkningsmodell för de trycksatta pistongerna, vars krafter på den yttre lasten bl.a. beror av gasflödet från ett trycksatt kärl.
- Utveckling av ett enkelt reglersystem för den yttre lastens rotationsstabilitet baserat på t.ex. roderutslag efter separation.
- Införande av elastiska kroppar. 

Examensarbetet är tänkt att genomföras under första halvåret 2019.

 

Den du är idag

Vi söker en student som vill genomföra ett 30 ECTS examensarbete. Du är initiativrik, analytisk och har lätt för att samarbeta såväl inom och utanför den egna gruppen. Din bakgrund är blivande civilingenjör inom farkostteknik, maskinteknik, teknisk fysik eller annan motsvarande teknisk utbildning. Det är meriterande om du har läst specifika kurser inom mekanik (speciellt s.k. Multi-Body-Dynamics), aerodynamik, flygmekanik, strukturdynamik eller liknande teknikområden. Vi ser också gärna att du har ett stort intresse för utveckling av modeller och metodik. Eftersom vi arbetar i flera internationella samarbetsprojekt är det en förutsättning att du behärskar engelska i tal och skrift. Examensarbetet  omfattas av försvarssekretess. Därför krävs att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning gjord av myndighet.

Välkommen med din ansökan!

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Ansök om jobb!