Examensarbete; Utveckling av beslutsstöd för produktion av teknikinformation

Lediga 25 oktober 2018

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Slutdatum

31-dec-2018

Plats

Linköping/Växjö

Kontakt

Mats Hermansson, Rekryterande chef +46 73 4181202
Ansök om jobb!

Vad du blir en del av

Support and Services, ett affärsområde inom Saab, levererar ett brett utbud av tjänster och integrerade supportlösningar till kunder inom försvar och på kommersiell marknad för kostnadseffektiv support av system och plattformar under hela livscykeln.

Avdelning Technical Publications inom BU Gripen Support ansvarar för framtagning av publikationer såsom funktionsbeskrivningar, underhållsföreskrifter, reservdelskatalog mm. för en rad olika produkter inom Saab. Avdelningen ansvarar också för standarder, metodutveckling och stödsystem som är nödvändiga för publikationsframtagning inom Saab.

Din framtida utmaning

Flygindustrin och försvarsmakter kräver mer och mer att teknikinformationen/dokumentationen ska följa specifikationen S1000D. Specifikationen tas fram av en internationell kommitté (med ett flertal arbetsgrupper) där många av världens flygindustrier och försvarsmakter deltar. Specifikationen omfattar i stort sett allt som kan behöva struktureras när det gäller produktion och leverans av teknikinformation. Vi har ett verktygsstöd som hjälper oss att beskriva de beslut som fattas för varje projekt som använder S1000D som specifikation.

Examensarbetet består i att förbättra detta verktyg så att det fullt ut fungerar som stöd för beslutsfattande, genom att det blir funktionellt och användarvänligt.

Den du är idag

Examensarbetet passar sig för dig som är intresserad av programmering och användbarhet. Du studerar antagligen på ett civilingenjörsprogram eller på kognitionsvetenskapligt program.

Omfattning:
30 hp för en eller två personer

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Ansök om jobb!