Examensarbete: Utredning för införande/industrialisering av nästa generations dimensions- och geometri mätsystem på Saab Aeronautics

Lediga 19 september 2018

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Slutdatum

01-nov-2018

Plats

Linköping

Kontakt

Daniel Sandborg, rekryterande chef 013-183171
Ansök om jobb!

Vad du blir en del av

Aeronautics, ett affärsområde inom Saab, erbjuder flygrelaterade delsystem, obemannade flygsystem, flygplansstruktur och service till försvarskunder och civil flygindustri över hela världen. Aeronautics ansvarar också för utveckling, produktion, marknadsföring, försäljning och support av Gripensystemet.

Teknisk Ledning är ett område inom avdelningen Airframe Development och består av fyra sektioner med ca 35 medarbetare och ett antal konsulter. Området ansvarar för kompetenser inom: teknikledning, processledning, konfigurationsledning och kravledning, geometrisäkring och mätteknik samt designbudgetar.

Vår sektion Geometrisäkring och mätteknik (Dimensional Management) ansvarar bland annat för att utföra toleranssimuleringar, mättekniskt bereda dimensions- och geometrimätningar i sammanbyggnad och slutmontering samt att presentera resultat från dessa mätningar till våra interna och externa intressenter.

Din framtida utmaning

Examensarbetet syftar till att utreda möjligt införande/industrialisering av nästa generations dimensions- och geometri mätsystem på Saab Aeronautics. Införandet sker mot de produkter som tillverkas på Saab Aeronautics i Linköping.

På Saab finns sedan en tid ett dimensions- och geometri mätsystem som kan mäta stora volymer väldigt snabbt, jämfört med andra kommersiellt tillgängliga mätsystem. Det är intressant att utreda hur ett sådant mätsystem skulle kunna användas för att mäta dimensioner och geometrier på produkter och i process-steg på Saab Aeronautics. För ett industriellt införande så finns många frågor att besvara. Några frågor som vi söker svar på är följande:

-För vilka produkter och process-steg är mätsystemet lämpligt?

-Hur bör dataflödet se ut och vilka programvaror är rekommenderade?

-Vilken precision och noggrannhet kan förväntas?

-Vilka åtgärder för att förbättra noggrannhet och precision kan genomföras?

-Hur kvantifieras mätosäkerheten för mätsystemet?

-Vilka möjliga förbättringar skulle man kunna göra på mätsystemet för att bättre passa Saab Aeronautics behov?

Vi ser att det är mycket viktigt med ett tätt samarbete och täta avstämningar, därmed sker arbetet på plats på Saab i Linköping. Arbetet dokumenteras i en rapport och presenteras vid en intern slutpresentation. Experimentell uppställning och genomförda experiment ska också presenteras och redovisas vid slutpresentationen.

Den du är idag

Vi ser att den som söker är i slutet av teknisk högskoleutbildning och ska påbörja examensarbete under vårterminen 2019. Möjliga program är exempelvis Teknisk Fysik, Matematik, Maskinteknik och liknande.

Kunskaper inom område bildbehandling, fotogrammetri, mätteknik, statistisk processkontroll, konstruktion, kontrollberedning och produktionsteknik värderas högt.

Examensarbetet innebär arbete som omfattas av försvarssekretess. Därför krävs att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning gjord av myndighet.

Engelska är koncernspråk och bör därför behärskas väl, både muntligt och skriftligt.

Omfattning 30 hp. Antal deltagare 1-2 personer.

Välkommen med din ansökan!

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Ansök om jobb!