Examensarbete: VCSEL, nya laserdiod-komponenter för simulatorsystem (30p)

Lediga 25 oktober 2018

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Slutdatum

30-nov-2018

Plats

Huskvarna

Kontakt

Ronny Lembke E-post
Ansök om jobb!

What you will be part of

Saab Training & Simulation (T&S) är världsledande inom avancerad militär utbildningsmateriel. Vi kombinerar olika tekniker som optronik, laserelektronik, bildhantering och mekanik för att konstruera användarvänliga system som har hög träningseffekt

Saab Training har ca 470 anställda och vi finns i 12 länder runt om i världen.

Your role

Inom Saab AB, Training & Simulation utvecklas simulatorsystem för militär utbildning. I de system som används för fältbruk används laserljus inom NIR-området för att mäta hur väl skytten siktar på målet och var skottet träffar.

Idag används kantemitterande laserdioder. Dessa har egenskaper som både är bra och begränsande för tillämpningen. Examensarbetet syftar till att värdera hur komponenter baserade på VCSEL ( vertical-cavity surface-emitting laser ) skulle kunna användas i dessa tillämpningar och ge en bättre funktion där kantemitterande laserdioder har svagheter. Idag finns en standard inom området där våglängden är 905nm och laserpulserna är ca 50ns med en optisk uteffekt på ca 1-10W.

Nya produktgenerationer av laserbaserade simulatorsystem ställer höga krav på miniatyrisering och kompakt uppbyggnad. Därför måste de optiska delsystemen kunna utformas inom ramen för tillgängligt utrymme.

Målsättningen med arbetet är att:

  • Sammanställa aktuell litteratur inom området och identifiera inom vilka andra tillämpningsområden som lämpliga komponenter kommer fram drivna av marknadens efterfrågan på stora volymer.
  • Värdera kommersiellt tillgängliga komponenters lämplighet.
  • Modellera ett optiskt system för sändning av laser där VCSEL-komponentens egenskaper tas tillvara. Vi använder Zemax för simulering av optiska system.
  • Simulera hur en VCSEL komponent ska vara utformad för att ge bästa funktion i ett laserbaserat träningssystem.
  • Utarbeta förslag till specifikation för en eller flera VCSEL-komponenter som skulle kunna tillverkas.

Arbetet kan utföras på Saab AB, Training & Simulation i Huskvarna. Där finns det också möjlighet att testa i verkligheten, både i labb och fält.

För det här examensarbetet krävs givetvis en matchning mellan krav och kompetens, men det är minst lika viktigt för oss är att du är förtrogen med våra värderingar och känner att du delar dem. För oss på Saab Training & Simulation är HUR vi är och agerar minst lika viktigt som VAD vi kan. Vi inom Saab bedriver att aktivt arbetsmiljöarbete med fokus på hållbarhet samt en säker och trivsam arbetsmiljö. Vi är varandras arbetsmiljö och alla anställda är skyldiga att medverka till att en bra arbetsmiljö.

Inom Saab jobbar vi med värderingar med focus på Kunnande, Vilja och Förtroende och det genomsyrar hela vår verksamhet, från rekrytering till ledarskap och individuell målsättning för alla medarbetare.

Your experiences and skills

Kunnande

Kunnande i praktiken innebär en stark kunskapstradition kombinerat med kontinuerligt lärande.

  • Kunskapskravet för det här uppdraget innebär att du är teknolog på civilingenjörsutbildning eller motsvarande med inriktning optronik.

Vilja

Vilja handlar för oss om inställning, attityd, mod och tillit. För den här rollen innebär det att du har:

  • Ett stort personligt engagemang, är pro-aktiv och påvisar driv i ditt arbete.

Förtroende

För oss är det viktigt att alla medarbetare känner ett högt förtroende. Ur förtroende växer gemenskap och laganda som gör att vi vågar anta nya utmaningar.

  • På Saab Training & Simulation har alla gemensamma mål som fokuserar på feedback och teamwork. Vi förväntar oss att du ger oss feedback under uppdraget så att vi kan nå våra gemensamma mål på bästa sätt.

  • Du är öppen och ärlig mot handledare och kollegor och gillar att jobba i team.

  • Vi ser att du är strukturerad och tar ägandeskap för de ansvarsområden du tilldelas.

 

 

 

 

 

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 14 700 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Ansök om jobb!