Examensarbete: Virtual reality & augmented reality – Framtidens arbetsplats för mekanikkonstruktörer

Lediga 25 oktober 2018

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Slutdatum

15-dec-2018

Plats

Göteborg

Kontakt

Mattias Skogsberg, rekryterande chef +46 31 7948891
Maria Forsberg, HR +46 31 7948276
Ansök om jobb!

Vad du blir en del av

Affärsområde Surveillance erbjuder effektiva lösningar för övervakning och beslutsstöd, och system för att upptäcka och skydda mot olika typer av hot. Produktportföljen omfattar flygburna, landbaserade och marina radarsystem, system för signalspaning och självskydd, ledningssystem samt system för sjöfarts- och flygtrafikledning.

Hardware Design ansvarar för mekanik- och mönsterkortsdesign, konstruktion av kraftdistribution och kablage.

Utöver konstruktionsarbete ansvarar sektionen för stöd till hela Göteborgsverksamheten i producerbarhetsfrågor gällande elektronikkonstruktion.

Din framtida utmaning

Teknikutvecklingen inom virtual reality och augmented reality går med rasande fart och Saab undersöker alla aspekter av teknikutvecklingens påverkan. Som ett led inom vårt arbete med att utveckla nya arbetsätt och nya verktyg så erbjuder vi två studenter att hjälpa oss forma framtidens arbetsplats för utveckling av mekanikprodukter. 

Detta examensarbete syftar till att studera och undersöka hur man kan använda ny visualiseringsteknik i form av augmented eller virtual reality i ingenjörers vardag. Vi vill undersöka möjligheten att förbättra mekanikingenjörers förmåga att utveckla produkter genom att använda 3D visualisering för i första hand granskningar, men i förlängningen andra typer av arbetsuppgifter. 

I arbetet ingår att genomföra kartläggning av teknikområdet och vilka möjliga visualiseringsverktyg som finns, samt att ta fram en demoarbetsplats för minst två personer. Denna lösning skall sedan implementeras och det skall genomföras en utvärdering av arbetssätt och metodik jämfört med dagens lösningar. Önskvärt är också att man utvärderar arbetsplatsen ur ett ergonomiskt hänseende. 

Resultatet skall rapporteras skriftligt och det ska hållas en halvtids-/slutpresentation på Saab.

Den du är idag

Vi tror att examensarbetet passar bäst för två studenter på mastersnivå, en med bakgrund inom mekanik eller produktutveckling och en med bakgrund inom datateknik. Men känner du att detta är intressant för dig så tveka inte att söka även om du har en annan bakgrund.

Tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess. Därför krävs att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning gjord av myndighet.

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Ansök om jobb!