Exjobb 30Hp: Konceptstudie och konstruktion av ett energisystem för undervattensfarkoster

Lediga 15 oktober 2018

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Slutdatum

30-nov-2018

Plats

Linköping

Kontakt

Anders Lundskog, handledare +46 73 4185312
Ansök om jobb!

Vad du blir en del av

Dynamics, ett affärsområde inom Saab, erbjuder understödsvapen, missiler, torpeder, sensorer, obemannade undervattensfarkoster, kamouflagesystem och träningssystem för försvarsmarknaden. Produktportföljen innefattar även produkter för den civila säkerhetsmarknaden såsom fjärrstyrda undervattensfarkoster till oljeindustrin och kärnkraftverk.

Din framtida utmaning

Syfte

Syftet med examensarbetet är att utveckla och delvis konstruera ett energiomvandlingssystem. Den ingående energiformen består av termisk energi, som skall omvandlas till mekanisk och elektrisk energi.

Begräsningar

Systemet skall uppfylla en given specifikation.

Uppdragsbeskrivning

Examensarbetaren förväntas:

  • Kravnedbrytning av specifikation
  • Att utvärdera energiomvandlings koncept (exempelvis stirlingmotor, öppet system inspirerat av nukleär värmeframdrivning, peltier element). Utvärderingspunkter så som effektuttag, verkningsgrad, flexibilitet, underhåll, miljöpåverkan och signatur skall beaktas.
  • Dimensionering och preliminär design av delsystem
  • Se över möjlighet att integrera befintlig teknik och kunskap

Konstruera en CAD modell av energisystemet

Den du är idag

Du som söker är nu i slutet på din universitetsutbildning inom exempelvis elektronik, mekanik, teknisk fysik, eller någon annan i ämnet passande inriktning.  

Tidigare examensarbete

Studien kan ses som ett parallellt spår till:

Konceptstudie för omvandling av termisk energi till elektrisk samt mekanisk energi i en autonom undervattensfarkost – Jakob Wodlin, LiU 2016.

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Ansök om jobb!