Exjobb: Datalagring och databaser för analys av stora datamängder

Lediga 21 september 2018

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Slutdatum

31-dec-2018

Plats

Linköping

Kontakt

Linda Karlsson, provmetodutvecklare +46 102160902
Emelie Algebrant, provmetodutvecklare +46 13 183246
Sara Järling HR Business Partner, +46 13 186568
Ansök om jobb!

Vad du blir en del av

Avdelningen Flygprov och Verifering är en del av Aeronautics och arbetar med prov och verifiering av flygande farkoster. Vi är idag ca 280 anställda, inkluderat testpiloter, flygprovingenjörer och flygmekaniker, som ansvarar för utprovning av Saabs flygande system. Den största mängden utprovning sker i Gripen men även prov inom civila program, t.ex. GlobalEye och SK60, förekommer.

Inom Flygprov och Verifiering finns Metodikgruppen, som idag är 6 personer och arbetar med utveckling av befintliga och nya verktyg samt undersöker nya tekniker som kan användas inom utprovning av flygande farkoster. Ett fokusområde är analys av stora datamängder, så kallad Big Data. Ditt examensarbete kommer att ske inom denna grupp.

Din framtida utmaning

Under utprovning av flygande farkoster skapas stora mängder heterogen data och metadata från olika källor, såsom flygprov, riggtester och simulatorer. För att kunna utnyttja Big Data-tekniker, t.ex. maskininlärning, på bästa sätt krävs att denna data snabbt kan kopplas ihop och analyseras både under utprovningen och efter utprovningen. Metodikgruppen vill undersöka nya system för datalagring och databaskopplingar för att se vilken som är mest lämpad för implementering i Flygprov och Verifiering verksamhet.

Målet med examensarbetet är att:

  • Analysera olika datalagringsstekniker och databaser samt utreda deras fördelar och nackdelar
  • Undersöka hur en dataarkitektur kan struktureras genom sammankoppling av våra befintliga databaser och filsystem
  • Ta fram förslag på guidelines med fokus på bland annat tillgänglighet och säkerhet
  • Utvärdera konceptet genom att skapa olika prototypsystem och värdera dem mot varandra

Resultatet av examensarbetet kan sedan utgöra en grund för en bedömning huruvida Flygprov och Verifiering behöver implementera nya databaser och/eller filsystem.
Arbetet skall dokumenteras i en rapport och presenteras genom en halvtids-/slutpresentation

Den du är idag

Du är i slutet av din masterutbildning inom Datateknik eller motsvarande och ska påbörja ditt 30hp examensarbete.

Antal deltagare: 1-2 personer.

Omfattning: 30 högskolepoäng (20 veckor).

En bakgrund i systemarkitektur och matematik är meriterande.

Tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess. Därför krävs att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning gjord av myndighet.

Fortlöpande rekrytering.
Välkommen in med ansökan!

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Ansök om jobb!