EXJOBB: FRAMTIDENS INGENJÖR SOM VILL TESTA JAS 39 GRIPENS STYRSYSTEM

Lediga 09 november 2018

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Slutdatum

31-dec-2018

Plats

Linköping

Kontakt

Levente Mihalyi, rekryterande chef +46 73 4184762
Ansök om jobb!

Vad du blir en del av

Aeronautics, ett affärsområde inom Saab, erbjuder flygrelaterade delsystem, obemannade flygsystem, flygplansstruktur och service till försvarskunder och civil flygindustri över hela världen. Aeronautics ansvarar också för utveckling, produktion, marknadsföring, försäljning och support av Gripensystemet.

Område Flygteknik, Vapen och Navigering är en del av Aeronautics utvecklingsavdelning och har till uppgift att utveckla funktioner och förmågor inom teknikområdena styrsystem, flyg- och systemteknisk vapenintegration, motorintegration, aerodynamik, flygmekanik, navigering och prestanda för bemannade och obemannade flygande produkter. Vårt område är uppdelat på 13 sektioner och har totalt ca 240 medarbetare.

Styrsystem ansvarar för utveckling och underhåll av styrsystemen för framförallt Gripen och Saab 340/2000. Vi är tre sektioner med 60 medarbetare totalt som är inblandade i många olika projekt. Verksamheten har en kärna för att effektivt stötta vidareutveckling av Gripen och våra civila flygplan. Ansvaret spänner över projektledning, utveckling och integration av komplett delsystem, systemsäkerhet, reglerteknik, övervakning och monitorering samt test och verifiering. I våra uppdrag ingår också forskning och produktutveckling.

Din framtida utmaning

Inom ramen för Verifiering och Validering (VoV) genomförs många flygegenskapsbedömningar på simuleringar. En stor del av arbetet bygger på bedömningar från flygförare i bemannad simulator. Denna typ av provning är mycket tidskrävande och bedömningen blir subjektiv utifrån piloten. Utöver bemannade simuleringar i simulator körs ett stort antal simuleringar i skrivborssimulator med en pilotmodell. Manövreringen blir digital och har fördelen att den kan upprepas identiskt på olika höjder och med olika farter, nackdelen är att pilotmodellen inte alltid reagerar på störningar på ett önskvärt sätt. Idag används dessa simuleringar framförallt för att bedöma flygsäkerhet med perspektiv yttre gränser, d.v.s. flygplanet får ej hamna i icke flygbara tillstånd.

Uppgiften för examensarbetet är att ta fram automatiserbara beräkningsmetoder med relevanta bedömningsnivåer givet en specifik manöver genom att utgå från flygmekanisk teori, simuleringsdata, manualer, kravdokument och pilotkommentarer. Målet är att integrera dessa mätetal i våra mängdsimuleringsverktyg för att förbättra samt förenkla bedömningen av flygegenskaperna hos JAS 39 Gripen.

Den du är idag

Vi söker dig som är genuint teknik- och flygintresserad. Lämplig utbildning är högskoleingenjör eller civilingenjör inom flygteknik, teknisk fysik eller liknande. Vi värdesätter personliga egenskaper som att vara drivande, självgående, analytisk och strukturerad. Du har en god förmåga att dokumentera och slutföra ditt arbete enligt plan och förväntningar och det är en självklarhet för dig att vara kvalitetsmedveten. En stor del av arbetet görs i Matlab och därför är god Matlab kännedom ett krav.

Tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess och kräver att du genomför samt godkänns i en säkerhetsprövning gjord av myndighet.

Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut. Tveka därför inte att söka innan möjligheten försvinner.

Välkommen med din ansökan!

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Ansök om jobb!