Informationsarkitekt

Lediga 05 november 2018

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Slutdatum

26-nov-2018

Plats

Linköping

Kontakt

Lena Bjerlöw, rekryterande chef 013-18 29 98
Unn Thorén, HR-specialist Rekrytering 010-216 62 22
Ansök om jobb!

Vad du blir en del av

Aeronautics, ett affärsområde inom Saab, erbjuder flygrelaterade delsystem, obemannade flygsystem, flygplansstruktur och service till försvarskunder och civil flygindustri över hela världen. Aeronautics ansvarar också för utveckling, produktion, marknadsföring, försäljning och support av Gripensystemet.

Sektionen ILS (Integrated Logistics Support) är en central funktion inom utvecklingsorganisationen som arbetar med Saab Aeronautics samtliga produkter, både militära och civila, som exempelvis Gripen och obemannade farkoster. Sektionen ansvarar för teknikområdena tillgänglighet, underhållsmässighet och teknikinformation samt har integrationsansvar för typrelaterade underhållsutrustningar och emballage. Sektionen är även sammanhållande för driftutvärdering av Gripen.

Sektionens huvudsakliga mål är att skapa en hög tillgänglighet och låg driftkostnad för våra produkter genom en genomtänkt och integrerad design av såväl produkterna som deras stödjande system.
Verksamheten sker i nära samarbete med andra avdelningar inom till exempel systemutveckling, konstruktion, flygprov och certifiering. Vi arbetar nära kunder och myndigheter samt svenska och internationella partners. Arbetet sker huvudsakligen i våra produktprojekt och omfattar hela produktlivscykeln från koncept till certifiering och drift.

Det finns 2 ILS-sektioner med ca 11 personer i varje. Vi arbetar tätt ihop och är ett samspelt och öppet gäng med mycket erfarenhet att lära ifrån.

Din framtida utmaning

Vi behöver bli fler då sektionen står inför nya positiva utmaningar till följd av nya produkter och en omfattande verksamhetsutveckling inom området som resulterat i moderna integrerade arbetssätt inom systemutveckling såväl som större produktöverskridande ansvar.

En del av vår verksamhet är att utveckla ett nytt informationssystem för teknikinformation till flygtekniker som arbetar med den nya generationen Gripen. Vi står inför en utmaning att utveckla verktyg, metoder och processer och att hjälpa våra systemingenjörer att producera teknikinformation. Därför behöver vi en person som kan arbeta tillsammans med vår nuvarande informationsarkitekt.

För att trivas i den här rollen är du antagligen intresserad av:
- Avancerade tekniska system
- Strukturerad information
- Användbarhet och UX-design
- Verksamhetsutveckling
- Kvalitetssäkring av information
- Skrivregler, terminologi och Simplified Technical English
- Tekniska illustrationer
- Att kommunicera, moderera, förankra och påverka
- Att hålla presentationer och utbilda

För oss är det viktigt att du som person är öppen för att arbeta med olika typer av arbetsuppgifter, från tekniska detaljer till övergripande koncept. Vi vill att du själv är med och utformar dina arbetsuppgifter, och tar egna initiativ som tar hela gruppen närmare målet.

Dina ansvarsområden kommer att vara:
- Utveckling av regelverk och arbetssätt för framtagning av teknikinformation
- Sammanhållande för redaktionell granskning av teknikinformation
- Förvaltning av innehåll i vårt språkteknologiska verktyg Acrolinx
- Användarcentrerad design av informationssystemet

Då sektionens ansvars- och verksamhetsområde har stor bredd finns det goda möjligheter till varierande arbetsuppgifter över tiden.

Den du är idag

Vi söker dig som tycker om att arbeta med hela system, analysera och se samband. Du har en god förmåga att samarbeta med andra, starta och styra aktiviteter, fatta egna beslut och ta egna initiativ i ditt arbete. Du visar också en hög integritet i ditt arbete och är duktig på att kommunicera med din omgivning. Vi kommer att värdesätta din vilja att bidra med nya tankar och idéer i arbetet med att utveckla våra arbetssätt.

Det är en förutsättning att du är bra på att kommunicera med olika typer av personer, och också får dem att kommunicera med varandra. Du tycker att det är roligt att hålla presentationer och utbildningar, samtidigt som du uppskattar att arbeta med att granska information mot metodik och skrivregler som du arbetar med att ta fram och utveckla.

Du kanske har bakgrund som:
- Kognitionsvetare med språkintresse
- Språkvetare med teknikintresse
- UX-designer inom informationssystem
- Teknisk redaktör

Tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess. Därför krävs att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning gjord av myndighet.

Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, varför vi uppmuntrar dig att söka redan idag om du känner att detta är rätt utmaning för dig!

 

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Ansök om jobb!