Internrevisor & verksamhetsutvecklare

Lediga 01 mars 2018

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Slutdatum

01-apr-2018

Plats

Linköping

Kontakt

Anette Salomonsson, Rekryterande chef 010-2160118
Sofia Sjöhagra, HR-Specialist 010 -216 74 61
Leif Larsson 013-185339
Ansök om jobb!

Vad du blir en del av

Aeronautics, ett affärsområde inom Saab, erbjuder flygrelaterade delsystem, obemannade flygsystem, flygplansstruktur och service till försvarskunder och civil flygindustri över hela världen. Aeronautics ansvarar också för utveckling, produktion, marknadsföring, försäljning och support av Gripensystemet.

Avdelningen Flight Test and Verification genomför provning inom de flesta teknikområden inom flygsystem och bedriver all flygande verksamhet av Gripensystemet. Avdelningen omfattar en provorganisation och till avdelningen hör bland annat piloter, flygplanstekniker, prov- och mätingenjörer samt mjukvaruutvecklare.

Till sektionen Kvalitet & Operativ ledning söker vi en internrevisor och verksamhetsutvecklare med fokus på kravställning, kravuppfyllnad och processförbättring. Sektionen ansvarar för avdelningens kvalitetsarbete, hantering och utveckling av vårt gemensamma ledningssystem, samordning och hantering av såväl interna som externa revisioner samt verkar för kontinuerligt förbättringsarbete. Vår verksamhet är i ett expansivt skede där en anställning hos oss ger många möjligheter och utvecklingsvägar i yrkesroll och karriär.

Din framtida utmaning

Som internrevisor och verksamhetsutvecklare hos oss kommer du bland annat att ansvara för internrevisioner och dess verktyg. Du kommer också att ansvara för infrastrukturen och stödja och samordna det interna utvecklingsarbetet gällande verksamhetsledningssystemet.

I din roll ingår också verksamhetsutveckling genom att driva förbättringsuppdrag, bevaka verksamhetssystemets förändring och implementera förbättringar. Dessutom kommer du att vara en av områdets resurser i generella kvalitetsfrågor samt ansvara för kommunikation med företagets kvalitetsfunktioner och tillse korrekt beskrivning och styrning av avdelningen i verksamhetssystemet.
 

Organisationen består av tre intresseområden, där kvalité är en mindre del, som är präglad av förtroende och prestigelöshet där alla tar initiativ och samarbetar. I ditt arbete kommer du att kommunicera och samverka med personer i många olika roller inom företaget. Dina interna kontaktytor kommer att finnas på alla nivåer inom Aeronautics och sträcka sig över alla faser av genomförande från projektering via utveckling, verifiering, produktion, leverans samt underhåll.

Den du är idag

Du behöver kunna arbeta självständigt med eget driv, i samverkan med andra och prestigelöst. Du har en förmåga, vana och mod att både ifrågasätta och ifrågasättas. Samtidigt strävar du efter att ge råd och stöd till din omgivning. För att lyckas i din roll behöver du också vara pragmatisk, uthållig och uppvisa trovärdighet.

Du ska ha minst ett par års erfarenhet av kvalitetsledning (ISO9001) och förmåga att omsätta krav till aktiviteter. Du tycker om att arbeta strategiskt med dessa frågor.
 

Det är också nödvändigt att du har goda kunskaper om verksamhetsledning och revisionsvana, samt känner dig mycket bekväm med att tolka standarder, följa kontrakt och juridiska krav.

Kunskap om EASA Part 145, EASA Part 66 samt Regler för Militär Luftfart (RML) är meriterande.

Dina kunskaper i svenska och engelska är goda, såväl skriftligt som muntligt, likaså din förmåga att presentera och kommunicera information.

Tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess. Därför krävs att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning gjord av myndighet

Välkommen med din ansökan!

 

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Ansök om jobb!