IT Manager

Lediga 04 juli 2018

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Slutdatum

25-aug-2018

Plats

Linköping

Kontakt

Sofia Thorn, rekryterande chef +46 13 182363
Malin Joles, HR-specialist rekrytering +46 102168088
Ansök om jobb!

Vad du blir en del av

Aeronautics, ett affärsområde inom Saab, erbjuder flygrelaterade delsystem, obemannade flygsystem, flygplansstruktur och service till försvarskunder och civil flygindustri över hela världen. Aeronautics ansvarar också för utveckling, produktion, marknadsföring, försäljning och support av Gripensystemet.

Området ICT Management (IS/IT Ledning) ingår i avdelningen Governance & Management Support inom affärsområde Aeronautics. Området stöttar alla delar av Aeronautics verksamhet med
projektledning och koordinering av IS/IT-relaterade uppdrag och projekt. Området ansvarar också för Aeronautics IS/IT Strategier, affärsområdets totala IS/IT budget samt för kravställning på interna förvaltningsverksamheter och koncerngemensamma IT-funktionen Group ICT.

Din framtida utmaning

Som IT Manager blir ditt ansvar att samordna krav och behov från några olika verksamhetsområden och översätta dessa till kravställning på IT. Här ingår även att på uppdrag av affärsområdets IT Director följa upp IT-leveranser från koncerngemensamma funktionen Group ICT och interna utförare, och utmaningen är att kunna väga kostnad mot affärsnytta. Det pågår just nu ett arbete med att definiera nya former och ramverk för styrning och uppföljning inom detta område.

I framtagning av lösningar är IT- och informationssäkerhet lika viktiga som funktionella och kostnadsmässiga aspeker. Lösningar tas fram i samverkan med arkitekter från koncerngemensam IT-funktion  och företrädare för verksamhet och applikationsförvaltningar.

Arbetet kan även innehålla process- och förändringledning och/eller projektledning av projekt innefattande IT och informationshantering.

Den du är idag

Vi söker en driven person som brinner för att jobba med människor och att leda i förändring. Du har förmåga att både kommunicera och samarbeta över gränserna och mellan olika teknikområden. Din känsla för den struktur och de processer som krävs för ett effektivt och kvalitetssäkrat arbete kommer att vara avgörande för din framgång i tjänsten.

Det är ett krav att du har arbetat i en ledande roll exempelvis inom IT strategi eller IT Operations, gärna i komplexa miljöer. Erfarenhet av projektledning, informationssäkerhet och processarbete är också meriterande.

Tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess. Därför krävs att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning gjord av myndighet.

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Ansök om jobb!