KVALITETS LEDARE

Lediga 25 oktober 2018

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Slutdatum

30-nov-2018

Plats

Huskvarna

Kontakt

Almedina Rimacuk E-post
Ansök om jobb!

Vad du blir en del av

Saab Training & Simulation (T&S) är världsledande inom avancerad militär utbildningsmateriel. Vi kombinerar olika tekniker som optronik, laserelektronik, bildhantering och mekanik för att konstruera användarvänliga system som har hög träningseffekt.

Till företaget söker vi nu en Kvalitetsledare för huvudsakligen verksamhets utveckling och kvalitetssäkring av project.

 

 Se vår företagspresentation på youtube.

Saab Training har ca 450 anställda och vi finns i 12länder runt om i världen.

Din framtida utmaning

För det här uppdraget krävs givetvis en matchning mellan krav och kompetens, men det viktigaste för oss är att du är förtrogen med våra värderingar och känner att du delar dem. För oss på Saab Training & Simulation är HUR vi är och agerar minst lika viktigt som VAD vi kan.  Vi inom saab bedriver ett aktivt arbetsmiljöarbete med focus på hållbarhet samt en säker och trivsam arbetsplats. Vi är varandras arbetsmiljö och alla anställda är skyldiga att medverka till en bra arbetsmiljö.

 

Inom Saab jobbar vi med värderingar med fokus på Kunnande, Vilja och Förtroende och det genomsyrar hela vår verksamhet, från rekrytering och utbildning till ledarskap och individuell målsättning för alla medarbetare.

 

Den du är idag

Kunnande

Kunnande i praktiken innebär en stark kunskapstradition kombinerat med kontinuerligt lärande. För den här rollen innebär det att du som sökande behöver ha:

 • Har en civilingenjör- eller en högskoleingenjörsexamen eller har tillägnat dig likvärdig kompetens på annat sätt.
 • Du har kunskap och/eller erfarenhet från arbete med projekt, teknik, produktion och leverantörer.
 • Du har kunskap och/eller erfarenhet från arbete med verksamhetsutveckling , konfigurationsstyrning och förändringsarbete.
 • Du har kunskap och/eller erfarenhet från revision och RCA genomförandet.
 • Är noggrann och analytisk
 • Har goda kunskaper i svenska och engelska då dokumentation och kundkontakter förekommer på båda språken

Vilja

Vilja handlar för oss om inställning, attityd, mod och tillit.

För den här rollen innebär det att du har:

 • Ett stort personligt engagemang, är pro-aktiv och tar ansvar för dina uppgifter.
 • Brinner för nya idéer. Öppen för förändring samt är flexible

 Förtroende

För oss är det viktigt att alla medarbetare känner ett högt förtroende. Ur förtroende växer gemenskap och laganda som gör att vi vågar anta nya utmaningar.

 • Vi har alla gemensamma mål som fokuserar på feedback och teamwork.
 • Du är öppen och ärlig mot medarbetare och våra kunder samt att du litar på andras förmåga och respekterar tagna beslut.
 • Vi ser att du är strukturerad, gillar att jobba i team, har en stark personlighet och visar lojalitet.

 Rollen som Kvalitetsledare

 • Du kommer att vara operativ Kvalitetsledare med fokus på verksamhetsutveckling samt kvalitets säkring inom utvecklings- och kundprojekt.
 • Din huvudinriktning blir därför att jobba med förbättringar, utveckling och underhåll av vår verksamhets system.
 • Inom projekt skall du genomföra och följa upp de kvalitetspåverkande aktiviteterna i första hand relaterat till projekt med fokus på såväl teknik, konfiguration som arbetsprocesser.
 • En viktig del är att vidareutveckla våra metoder för styrning och granskning av projekt samt kvalitetsbristkostnader.

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 14 700 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Ansök om jobb!