Luftvärdighetsingenjör med kravlednings- / certifieringsfokus

Lediga 02 juli 2018

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Slutdatum

15-aug-2018

Plats

Linköping

Kontakt

Cecilia Wanheinen, Rekryterande chef 013-183546
Sofia Sjöhagra. HR-Specialist rekrytering 010-2167461
Ansök om jobb!

Vad du blir en del av

Aeronautics, ett affärsområde inom Saab, erbjuder flygrelaterade delsystem, obemannade flygsystem, flygplansstruktur och service till försvarskunder och civil flygindustri över hela världen. Aeronautics ansvarar också för utveckling, produktion, marknadsföring, försäljning och support av Gripensystemet.

Avdelning Product Engineering utgör Aeronautics expertinstans avseende designledning, konfigurationsledning, luftvärdighet, certifiering och designsäkring. Avdelningen ansvarar för att Aeronautics uppfyller produktkrav och de myndighetskrav som ställs på företagets flygande produkter. Våra medarbetare ingår tillsammans med övriga avdelningar i alla produktutvecklingsprojekt inom Aeronautics.

CRAW-kontoret är ett område inom avdelning Product Enginering som ansvarar för Aeronautics produktspecifikationer, certifieringsbas, certifiering, flygmanualer samt luftvärdighetsgodkännande. Vi har internt ett nära samarbete med produktledningen, chefsingenjörer och konfigurationsledare samt de tekniska ledarna. Våra främsta kontaktytor utanför Saab är berörda luftvärdighetsmyndigheter.

På avdelningen arbetar ca 100 medarbetare.

Din framtida utmaning

Vi har ett stort förtroende från myndigheten att ansvara för att våra produkter uppfyller kraven på luftvärdighet. Vid sidan om det har kunden höga förväntningar på att flygplanet ska ha den taktiska förmåga som operatören behöver. För att säkra att produkten uppfyller både myndighetens och kundens förväntningar är det viktigt att vi har en tydlig kravbild samt en välkänd och strukturerad metodik för att visa uppfyllnad mot denna.

Vi söker nu en person, som en del av Luftvärdighetskontoret, vill ansvara för att:
• Administrera Gripens produkt- och certifieringskrav
• Vi har en bra metodik för kravnedbrytning samt uppvisande av kravuppfyllnad
• Ta fram övergripande plan för verifieringen samt administrera verifieringsrapporter
• Vara Luftvärdighetskontorets kontaktyta mot designorganisationen, produktledningen, kunden och myndigheten

Vi ser gärna att du redan från början blir en naturlig del i det övriga certifieringsarbetet som ingår i rollen som luftvärdighetsingenjör.

Du kommer komma in i ett skede då vi utökar Luftvärdighetskontorets arbetsuppgifter inom Gripen. Du kommer vara en del av att etablera önskat arbetssätt. Det primära verktyget i ditt dagliga arbete kommer att vara Doors.

Den du är idag

För oss är de personliga egenskaperna viktiga och vi tror att du är en öppen kommunikativ person som har lätt för att skapa goda relationer med andra i din omgivning. I det dagliga arbetet är du proaktiv, drivande och bidrar till ett bra arbetsklimat med en god teamkänsla. Du eftersträvar tydlighet, ordning och reda men har ändå en flexibilitet då yttre omständigheter kräver omtag eller avsteg.

Du vill utmanas både intellektuellt och som ledare, har en positiv inställning och tar egna initiativ. Du tycker att det är inspirerande att vara med och driva fram stora som små projekt och förstår vikten av en bra relation till kund och myndighet.

Du har datorvana och har gärna erfarenhet av olika delar av Gripens utvecklings- och/eller verifieringskedja. Erfarenhet av Doors, ett generellt intresse för flyg, programmeringskunskaper och en förståelse för kundens behov är meriterande.

Tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess. Därför krävs att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning gjord av myndighet.

Välkommen med din ansökan!

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Ansök om jobb!