Luftvärdighetsingenjör till designorganisation

Lediga 04 mars 2019

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Slutdatum

25-mar-2019

Plats

Linköping

Kontakt

Mats Melin, rekryterande chef +46 13 182284
Rebecka Svahn, HR-specialst rekrytering +46 102164490
Ansök om jobb!

Vad du blir en del av

Support and Services, ett affärsområde inom Saab, levererar ett brett utbud av tjänster och integrerade supportlösningar till kunder inom försvar och på kommersiell marknad för kostnadseffektiv support av system och plattformar under hela livscykeln.

Inom Support and Services affärsenhet Aviation Services finns avdelningen Regional Aircraft. Vår huvudsakliga uppgift är att supporta de ca 350 flygplan av typen Saab 340 och Saab 2000 som opererar världen över. Supporten består av allt ifrån tekniska tjänster till reservdelsförsörjning.

Inom Regional Aircraft blir du en del av sektionen Design and Technical support, som med sina totalt 25 medarbetare bl.a. ansvarar för flottans säkra operation och tillgänglighet dygnet runt, året om. Sektionen är en EASA Part 21-godkänd designorganisation och typcertifikatinnehavare för Saab 340 och Saab 2000.

Din framtida utmaning

Som luftvärdighetsingenjör kommer du, tillsammans med dina kollegor på Luftvärdighetskontoret, att ansvara för att leda certifierings- och luftvärdighetsarbetet inom verksamheten samt säkerställa att arbetet sker enligt luftfartsmyndigheters förväntan.

Luftvärdighetskontoret ska även säkerställa att våra flygande produkter är godkända/certifierade inom vårt civila designtillstånd. Detta innebär att vi ansvarar för certifieringsarbetet och rapportering mot luftfartsmyndighet för Saab 340 och Saab 2000. I tjänsten kommer du att arbeta med kvalitetssäkring av vårt interna regelverk, där ditt främsta ansvar kommer vara att säkerställa att vi uppfyller luftfartsmyndighetens krav.

Med tanke på att vårt Luftvärdighetskontor är relativt litet kommer du arbeta omväxlande med breda frågeställningar och detaljfrågor och du kommer att ha mycket kontakter både internt och externt i ditt arbete. Detta ger goda möjligheter till personlig utveckling.

Beroende på din bakgrund och kompetens finns möjlighet att utvidga dina arbetsuppgifter till att inkludera rollen som Compliance Verification Engineer (CVE). Som CVE har man ett direkt ansvar för att säkerställa att våra produkter/modifieringar uppfyller gällande certifieringskrav.

Den du är idag

Vi söker dig som har minst fem års erfarenhet av utveckling av flygande produkter inom ramarna för någon luftfartsmyndighetsstyrd designorganisation, gärna inom den civila sektorn, där du byggt upp en god kompetens gällande luftvärdighetsfrågor och certifiering av flygande produkter.

Det kan också vara så att du har en annan bakgrund där du förvärvat din tekniska kompetens inom området flygande produkter på annat sätt och där du byggt kompetens inom området luftvärdighets och certifiering i någon annan luftfartsmyndighetsstyrd tillståndspliktig verksamhet.

I denna tjänst sker all skriftlig kommunikation på engelska, vilket innebär att du måste ha mycket goda språkkunskaper i engelska såväl i tal som i skrift. Då delar av vårt regelverk är på svenska, är god kunskap även i det svenska språket ett krav påför tjänsten.

Vi söker dig som har förmågan att tänka analytiskt och har ett inre driv för att nå dina och verksamhetens mål. Du ser det som en självklarhet att kunna arbeta såväl självständigt som i grupp, då social interaktion och samarbete med andra inte innebär några svårigheter för dig. Tjänsten ställer även krav på noggrannhet och struktur.

Följande förmågor, egenskaper och kompetenser är meriterande för tjänsten:

  • Personlig integritet
  • Teknik- och/eller flygintresse
  • Erfarenhet av att läsa/tolka luftfartsmyndighetskrav och skapa/kvalitetssäkra interna regelverk
  • Erfarenhet av systemsäkerhetsarbete
  • Erfarenhet av systemintegration
  • Erfarenhet av Saab 340 och Saab 2000, eller andra liknande flygplan

Vi ser fram emot din ansökan!

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Ansök om jobb!