Mättekniska ingenjörer

Lediga 14 maj 2018

Slutdatum

11-jun-2018

Plats

Karlskrona

Kontakt

Richard Herbertsson E-post / 0455-10401
Ansök om jobb!

Vad du blir en del av

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning - att göra världen till en säkrare plats.

Saab Kockums AB är en helhetsleverantör av marin högteknologi i världsklass - på ytan och under. Vi designar, bygger och underhåller marina ytfartyg och ubåtar som innehåller världens mest avancerade smygteknik. Andra framgångsrika produkter är det luftoberoende Stirling (AIP) systemet och minröjningssystem.

På Saab Kockums AB är produktionen hjärtat i varvsverksamheten. Vi ansvarar för nybyggnation, ombyggnad samt underhåll av ytfartyg och u-båtar och har en stark övertygelse om att kompetens och lagarbete skapar väldsunika produkter. Vi är helt enkelt stolta skeppsbyggare på teknologins framkant. Vill du följa med på vår resa?

Din framtida utmaning

Sektionen Kvalitet, som är en del av produktionsutvecklingsorganisationen i Karlskrona, har två huvudsakliga ansvarsområden. Gentemot våra kundprojekt ansvarar funktionen för att förbereda planera, resursförsörja och genomföra kvalitetskontroller. Till detta tillkommer ansvaret för att, tillsammans med övriga funktioner, driva metodutveckling, löpande kvalitetsutveckling och processeffektivisering

För att möta SAAB Kockums nuvarande och framtida utmaningar satsar vi på att utveckla vår geometrisäkringsprocess som en del att höja både effektiviteten i produktion och kvalitén på alla produkter som konstrueras och produceras

Som en del i denna satsning söker vi nu dig som har en dokumenterad erfarenhet av mätteknisk beredning och genomförande av avancerade mättekniska uppdrag.

Arbetet bedrivs tvärfunktionellt, i tätt samarbete med angränsande funktioner som t.ex. konstruktion, beredning, och produktion och inkluderar säkerställande av toleranskedjor, framtagande av processmått, mätmetod, verktyg osv .

Arbetsuppgifterna innebär kortfattat:

– Att utföra mätpunktsberedning för detaljtillverkning, delmontage och slutmontering

– Att bereda mätunderlag för detaljtillverkning, delmontage och slutmontering

– Genomföra avancerade mättekniska uppdrag baserat på beredningsresultat, där inte egenkontroll kan tillämpas

– Att utveckla och förbättra mätmetoder, fixturer, mätprogram och mätutrustning- inklusive att ta fram specifikation över lämpliga mätmetoder/utrustningar i nya projekt (baserat på kontrollplaner). – och att stötta inköp och produktion vid anskaffning av nya mätutrustningar.

 

– Att sammankalla och driva arbetsgrupper i syfte att fastställa geometriska kontrollplaner för detaljtillverkning, delmontage och slutmontering.


Den du är idag

Vi söker dig som tidigare har arbetat inom mätteknisk beredning Dessutom krävs för ena av tjänsterna också erfarenhet av utförande av avancerade mätuppdrag på detalj, delmontage eller slutmonteringsnivå . Den andra tjänsten kräver erfarenhet av mätning i koordinatmätmaskin, kunskaper inom programmering av koordinatmätmaskiner och erfarenhet från mätrumsarbete

Du bör vara drivande och innovativ i ditt arbete och ha ett stort intresse av att lära dig verksamheten. Förmågan att kommunicera och kompromissa med sin omgivning ser vi som en av de största framgångsfaktorerna.

Vi ser gärna att den sökande har en examen som högskoleingenjör eller motsvarande erfarenheter. Kunskaper inom området mätteknik, konstruktion, kontrollberedning och produktionsteknik värderas högt. Motsvarande arbetslivserfarenhet samt grundkunskaper i 3D-modeller som t.ex. Creo etc. är meriterande.

Den vi söker bör även ha kunskap om system för manuell, taktil och icke-berörande mätning. Kännedom om mätning med CMM-mätmaskiner, mobila mätutrustningar såsom Leica och 3D scanning.

Engelska är koncernspråk och bör därför behärskas väl, både muntligt och skriftligt. Tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess och krav på svenskt medborgarskap.

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 14 700 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling. Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Ansök om jobb!