Miljökoordinator på Saab Aeronautics

Lediga 04 juli 2018

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Slutdatum

15-aug-2018

Plats

Linköping

Kontakt

Camilla Hahn, rekryterande chef +46 13 184291
Josefin Andersson, HR-specialist rekrytering +46 10 2156097
Ansök om jobb!

Vad du blir en del av

Aeronautics, ett affärsområde inom Saab, erbjuder flygrelaterade delsystem, obemannade flygsystem, flygplansstruktur och service till försvarskunder och civil flygindustri över hela världen. Aeronautics ansvarar också för utveckling, produktion, marknadsföring, försäljning och support av Gripensystemet.

Du kommer att verka inom avdelningen Governance and management support som ansvarar för att driva, förändra och förbättra verksamhetsförmågan för civila och militära produkter inom hela eller delar av Aeronautics, och du kommer att bli en del av området Quality and Environmental management som ansvarar för att styra, samordna och utbilda inom Kvalitets- Miljö-, Informations- och Processledning samt Revisionsverksamhet. Områdets medarbetare idag består av ett positivt gäng med mycket bred kompetens, och en blandning av kvinnor och män.

Miljöfrågor är ett prioriterat arbetsområde för Saab. För att uppnå tekniska lösningar som möter Saab ABs miljöpolicy, lagstiftning och kundkrav krävs aktiva insatser att hitta och kvalificera nya material som har mindre miljöpåverkan som kan ersätta farliga ämnen och komponenter.

Miljöfunktionen är idag en grupp på tre personer som gemensamt driver miljöarbetet framåt och fördelar upp arbetsuppgifter efter intresse och kompetens, och som nu behöver expandera.

Din framtida utmaning

Rollen som miljökoordinator innebär att du:
• Kan göra kemikaliebedömningar (erfarenhet kring lagstiftning, riskbedömning i verksamhet etc)
• Arbetar med produktrelaterade miljöfrågor och medverkar till upprättande av strategier, samordnar och utvecklar riktlinjer, processer och verktyg.
• Deltar i och koordinerar miljöarbete/leverabler/frågor inom och mellan utvecklingsprojekt
• Kontakter med kund, leverantörer och partners inom och utanför Sverige kring miljöfrågor och utfasning av farliga ämnen
• Är med och utvecklar området, ta fram nya arbetssätt och metoder för hantering av miljöfrågor
• Kan agera teamledare/projektledare i produktmiljö-frågor,
• Utför alternativt assisterar vid externa och interna revisioner
• Utbildar anställda inom sakområdet
• Utför miljögranskningar inom verksamheten
• Driver strategiskt miljöledningsarbete
• Arbetar med klimat-, energi- och avfallsrelaterade frågor

Den du är idag

Den du är idag
Som person är du kommunikativ, strukturerad och pedagogisk.
Du är självgående, bryter mark,och sätter egna mål.
Du är drivande, engagerad, flexibel och har god förmåga att samarbeta, också internationellt.
Du har integritet och vågar stå för beslut
Du har kompetens- och/eller erfarenhet av arbete med miljöfrågor och miljökrav inklusive kemikalielagstiftning
Du har en relevant högskoleexamen eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
Du har goda kunskaper i och talar och skriver svenska och engelska utan problem.

Tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess. Därför krävs att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning gjord av myndighet.

Det är meriterande att:
Ha arbetat med interna revisioner
Ha erfarenhet från konstruktion, produktion eller laboratoriearbete
Ha arbetat i och med utvecklingsprojekt
Ha erfarenhet från arbete med materialval

Välkommen in med din ansökan!

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Ansök om jobb!