Mjukvaruutvecklare med passion för Continous Integration

Lediga 11 mars 2019

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Slutdatum

08-apr-2019

Plats

Göteborg

Kontakt

Jonas Lindgren, rekryterande chef +46 73 4378343
Thomas Ridderstråle, rekryterande chef +46 73 4378705
Peter Amb, rekryterande chef +46 73 4378319
Ansök om jobb!

Vad du blir en del av

Affärsområde Surveillance erbjuder effektiva lösningar för övervakning och beslutsstöd, och system för att upptäcka och skydda mot olika typer av hot. Produktportföljen omfattar flygburna, landbaserade och marina radarsystem, system för signalspaning och självskydd, ledningssystem samt system för sjöfarts- och flygtrafikledning.

Du kommer att tillhöra sektionen Airborne Software Design vid affärsenheten Radar Solution. Sektionen består av drygt 40 personer indelade i små agila team. Varje team har helhetsansvar för en eller flera mjukvaruprodukter kopplade till flygande spaningsradarsystem, nosradar för stridsflyg eller simulatorer och träningssystem. Teamen bryter själva ner och fördelar sina arbetspaket. I uppgifterna ingår t.ex. kravställning, algoritmutveckling, arkitekturarbete, programmering, testutveckling, integration och verifiering.

Din framtida utmaning

Trenden är att andelen programvara och dess komplexitet ökar kraftigt i våra produkter. Samtidigt ökar krav på ledtider och korta feedback-loopar.

För att möte den trenden behöver vi bli flera utvecklare!

Vi hoppas att du är en av våra framtida nyckelspelare som vill lyfta oss avseende Continuous Integration och ett bra flöde från krav till levererad mjukvaruprodukt.

Du kommer ingå i ett tvärfunktionellt agilt team. Där finns stora möjligheter att utvecklas och prova nya utmaningar samtidigt som det finns stora möjligheter att vara med och påverka såväl våra produkter som arbetssätt.

Den du är idag

Du är troligtvis en programvaruutvecklare med några års arbetslivserfarenhet. Du har ett intresse för mjukvarutest och gärna kunskap inom Continouos Integration och automatiska tester. Det är viktigt att du gillar att samarbeta med andra och månar om teamets bästa. Du ska även vara en person som gillar ordning och reda eftersom programvara i flygande system har extra höga säkerhetskrav.

Goda kunskaper i svenska och engelska krävs i både tal och skrift.
 
Vi tror att du är civilingenjör eller erfaren högskoleingenjör med programvaru-inriktning från t.ex. D, E eller IT.

Denna tjänst kräver att du godkänns i en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Ansök om jobb!