Produktionsledare i Slutmonteringen för JAS 39 Gripen

Lediga 28 februari 2019

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Slutdatum

24-mar-2019

Plats

Linköping

Kontakt

Magnus Anspach, Rekryterande chef +46 73 4185347
Emelie Staaf, HR-specialist rekrytering +46 73 4186520
Ansök om jobb!

Vad du blir en del av

Aeronautics, ett affärsområde inom Saab, erbjuder flygrelaterade delsystem, obemannade flygsystem, flygplansstruktur och service till försvarskunder och civil flygindustri över hela världen. Aeronautics ansvarar också för utveckling, produktion, marknadsföring, försäljning och support av Gripensystemet.

Inom avsnittet Produktion för Slutmontering och Hangar arbetar 20 tjänstemän samt 80 verkstadsanställda. Vi ansvarar för slutmonteringen av JAS 39 Gripen. Vi växer och behöver nu utöka med ytterligare en produktionsledare som vill vara med på vår resa. Som produktionsledare kommer du vara en av våra linjechefer för vår slutmontering och ha cirka 20 medarbetare som du ansvarar över. Du kommer också tillhöra områdets ledningsgrupp.

Din framtida utmaning

Du kommer att arbeta i Slutmonteringen för JAS 39 Gripen med placering i Hus 103 (Hall 2). Verkstaden är ren, ljus och har god arbetsmiljö. Arbetet i sig är av finmekanisk karaktär och mycket omväxlande.

Arbetsuppgifterna är av blandad art och består i korthet av:

  • Linjechef för produktionsledarsektion OTMFFA (Slutmontering JAS 39 Gripen), personal ca 20 st.
  • Ingår i avsnittets ledningsgrupp och har därigenom stora möjligheter att påverka hur arbetet ska bedrivas

På sikt kommer även andra arbetsuppgifter inom området att förekomma.

Den du är idag

I rollen som produktionsledare förväntas du leda arbetet inom avsnittet så att de uppsatta målen vad gäller tidplaner för leveranser möts. De störningar som ofrånkomligt dyker upp skall analyseras, åtgärder vidtas för att om möjligt fortfarande möta leveransdatum alt. minimera påverkan. Detta skall ske med ett utpräglad känsla för balansen mellan fart och produktens kvalite då flygsäkerheten och kvalité hela tiden måste hållas i åtanke.

Arbetet bedrivs i en stundtals stressig miljö med många faktorer att ta hänsyn till vilket gör att stresstålighet är ett absolut måste. Allt som oftast måste beslut fattas på bristfällig information för att leda arbetet framåt. I rollen har man stor frihet och därigenom mycket goda möjligheter att påverka avsnittets resultat.

Arbetet innebär samarbete med olika avdelningar och affärsenheter inom företaget men även externa företag. Du bör därför vara utåtriktad, drivande och van att ta egna initiativ. Goda språkkunskaper i engelska samt god datorvana är ett krav. Kunskap om produkten och de processer som styr verksamheten är meriterande.

I denna rekrytering använder vi oss av löpande urval och tjänsten kan därför komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Välkommen in med din ansökan!

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Ansök om jobb!