Produktionsledare Komposit

Lediga 06 juli 2018

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Slutdatum

19-aug-2018

Plats

Linköping

Kontakt

Andreas Merenius, Rekryterande chef +46 73 4182872
Emelie Staaf, Hr-specialist rekrytering +46 73 4186520
Ansök om jobb!

Vad du blir en del av

I affärsområdet Industrial Products & Services (IPS) ingår affärsenheterna Aerostructures, Avionics och Combitech, samt Ventures portfölj av hel- och delägda företag. IPS fungerar som en holdingorganisation där varje verksamhet utvecklar och arbetar med strategier för lönsam tillväxt efter förutsättningarna på respektive marknad. En stor del av affärerna sker på en så kallad business-to-business-marknad. Affärsområdet har cirka 2400 medarbetare och omsätter ungefär 4 miljarder SEK.

Din placering kommer att vara inom affärsenhet Aerostructures, närmare bestämt verkstaden för Komposittillverkning. Vi tillverkar och levererar kompositartiklar till Airbus och Boeing. Just nu står vi inför en spännande tillväxtperiod där vi de kommande åren kommer att ha en ökad beläggning samtidigt som vi behöver bygga upp verkstaden för att vara redo att leverera i takt.

Din framtida utmaning

Som produktionsledare ska du skapa förutsättningar för att alla medarbetare tar fullt ansvar för sina arbetsuppgifter genom att informera och kommunicera utifrån helheten. En viktig del i ledarskapet är att jobba med ständiga förbättringar samt tillse att verksamheten når uppsatta mål för att hela tiden sträva mot en effektivare och konkurrenskraftig verksamhet. Du är del i att utveckla och tillämpa vårt produktionssystem genom att aktivt arbeta med våra leanprinciper.

En viktig del av rollen är att vara drivande i att bygga upp verkstaden i form av att skapa förutsättningar för en lean-produktion och bidra i investeringar, layouter och produktionsmetoder.

Du översätter övergripande mål till tydliga mål för den egna verksamheten och leder enligt företagets värderingar; kunnande, förtroende och vilja. Förutom att du har ett personalansvar förväntas du som produktionsledare vara mycket "ute i produktion" och närvara i din verksamhet. Du har ansvar för tillverkningsresultat inom ditt område, vilket inkluderar effektivitet, kvalitet och leveransförmåga.

Den du är idag

Vi söker dig som är en erfaren ledare med kunskap om hur man bygger en produktionsgrupp.

Som ledare är du driven och engagerad med stor närvaro i verksamheten. Du har förmågan att skapa och leda ett lag bestående av medarbetare med olika egenskaper, kunskaper och bakgrunder. Du drivs av att jobba med ständiga förbättringar samt av att ha god verksamhetskunskap. Ditt ledarskap präglas av driv, tydlighet, struktur samt prestigelöshet.

Som produktionsledare kommer du att ingå i ledningsgruppen för komposit och rapportera till verkstadschefen.

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Ansök om jobb!