Produktionstekniker

Lediga 10 september 2018

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Slutdatum

30-sep-2018

Plats

Järfälla

Kontakt

Anders Ringh, Rekryterande chef +46 8 58084596
Theresa Hagelborg, HR-Specialist Rekrytering +46 10 2154123
Ansök om jobb!

Vad du blir en del av

Affärsområde Surveillance erbjuder effektiva lösningar för övervakning och beslutsstöd, och system för att upptäcka och skydda mot olika typer av hot. Produktportföljen omfattar flygburna, landbaserade och marina radarsystem, system för signalspaning och självskydd, ledningssystem samt system för sjöfarts- och flygtrafikledning.

Inom sektionen Manufacturing finns bland annat funktionerna elmontering, mekanikmontering, kretskortsmontering. och magntronverksamhet. Sektionerns främsta uppgift är att montera och testa elektronik-/mekanikprodukter för småskalig serieproduktion. Vi söker nu en medarbetare till vår magnetronavdelning. Magnetronen är ett sändarrör där elektrisk och magnetisk energi omvandlas till mikrovågsenergi. Magnetroner sitter företrädesvis i olika radarapplikationer.

Verksamheten har idag hand om projektledning, produktion, kontroll, förråd, leveranser och kvalitetssäkring när det gäller produkten magnetron. Vi tillhandahåller även all dokumentation såsom upprättande/ändringar av arbetsbeskrivningar, processbeskrivningar och protokoll. Avdelningen består för närvarande av 6 personer.

Din framtida utmaning

Dina uppgifter blir att vara med i ett självstyrande team där flexibilitet och självständighet är en nödvändighet. Du kommer att lära dig att behärska flertalet monteringsmoment samt processoperationer. Du kommer att säkerställa, följa och utveckla rutiner/processer mot interna/externa kunder för att effektivisera verksamheten till att producera/underhålla magnetroner.

Efter hand kommer arbetsuppgifterna att bli fler och det innebär att man kan bli ansvarig för någon process/administrativ arbetsuppgift inom verksamheten. Tillverkningsprocessen består av ytbehandling där kemikaliehantering och analyser är en betydande del. Vid behov kan det även förekomma arbete på andra avdelningar inom Manufacturing.

I arbetsuppgifterna ingår från början bland annat:
– Finmekanisk montering under mikroskop i renrum
– Lödning med gaslåga och induktiv lödning
– Vakuumpumpning och läcksökning
– Mekanisk frekvenstrimning
– Kemikaliehantering/analyser inför ytbehandling
– Skapa/underhålla tillverkningsunderlag/processbeskrivningar

Den du är idag

– Erfarenhet av renrumsarbete

– Du  sätter kvalitet framför kvantitet

– Du har kännedom om ytbehandling/analyser 

– Du bör ha erfarenhet av att dokumentera i text och bild

– Att ha grundläggande elektrisk förståelse är ett plus

– Du har förmågan och viljan att arbeta självständigt

– Vi vill att du har gymnasiekompetens och/eller relevanta kunskaper

– Vi ser att du har flerårig erfarenhet av finmekaniskt arbete eller liknande

Rekrytering sker löpande så tveka inte att ansöka. Välkommen!

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Ansök om jobb!