Produktionsteknisk ingenjör sökes till Karlskrona

Lediga 04 februari 2019

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Slutdatum

21-feb-2019

Plats

Karlskrona

Kontakt

Carina Berg E-post / +46455302773
Karin Sacklin E-post / +46 734 184554
Ansök om jobb!

Vad du blir en del av

Kockums, ett affärsområde inom Saab, representerar spetskompetens i världsklass inom det örlogsmarina segmentet – både över och under vattenytan. Vi konstruerar, bygger och vidmakthåller ubåtar och örlogsfartyg baserade på avancerad smygteknik.

Produktionsutveckling ingår i produktionsorganisationen där även kvalitetssäkring, logitiskutveckling, produktionsberedning och produktionsplanering ingår. I den tekniska produktionsförberedelseprocessen skapas förutsättningar och förberedelse för tillverkning till rätt kvalité, i rätt tid och i rätt takt på ett kostnadseffektivt sätt, med fokus på våra stora nyproduktionsprojekt. Vi jobbar med produktionsstöd, produktionstekniska lösningar för tillverknings och montageordning, metod, verktyg, automatisering och effektiva produktionssystem.

Din framtida utmaning

För att möta Kockums nuvarande och framtida utmaningar där vi går från en traditionell varvsindustri till en modern produktionsanläggning, är behovet av och kravbilden för produktionsförberedelseprocessen under uppbyggnad och stark utveckling. Nu behöver vi fler krafter som vill vara med på resan! Vi söker därför ett antal produktionstekniska ingenjörer för att jobba tvärfunktionellt och interaktivt tillsammans med konstruktions-, inköps- och produktionsorganisationerna i de produktionsförberedelseteam som är under etablering. I rollerna ingår varierande, utmanande och brett produktionstekniskt arbete med processplanering och sekvensering, metodval och dokumentation, verktyg och hjälpmedel samt att skapa verkstadsflöden för ett kostnadseffektivt genomförande av produktion med god leveransprecision

Den du är idag

Vi söker dig som i dag jobbar med eller har god erfarenhet av produktionsförberedelse / processplanering / beredning i 3D miljö i nära samarbete med konstruktionsorganisationen och produktframtagningsprocessen. Vi vill också att du har en genuin flödesorienterad grundsyn, en tro på och erfarenhet av tillämpning av verktyg och metoder för Lean production. Om du har Black / Green / Lean Belt är det meriterande.

Vi ser gärna att du har relevant ingenjörsexamen eller motsvarande erfarenhet, där konstruktion för en värdeskapande produktion är i fokus. Om du i dag jobbar som konstruktör i gränssnittet mot produktion och produktionsförberedelse inom tillverkning och vill ta steget vidare i förädlingskedjan, så kan detta vara en möjlighet. Eller kanske du idag har mångårig erfarenhet av produktion av komplexa konstruktioner inom stål, bearbetning, mekanik eller el, och vill tillämpa dina kunskaper i ett tidigt skede genom att vara med och förbereda, skapa förutsättningar och ständigt förbättra produktionen av en oerhört spännande produkt.

Som person är du drivande, innovativ och engagerad i arbetet, med en vilja att lära dig nya saker. Du bör ha god förmåga att samarbeta och hög social kompetens samt vara beredd på att själv söka den information som arbetet kräver. Du drivs av utmaningen att hitta vägen framåt, även om den inte är spikrak och svaren inte är självklara. Eftersom organisationen och rollerna är under uppbyggnad kommer det finnas utrymme för att påverka inriktning utifrån din erfarenhet och drivkraft. Engelska är koncernspråk och bör därför behärskas väl, både muntligt och skriftligt.

Tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess. Därför krävs att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning gjord av myndighet.

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Ansök om jobb!