Programme Quality Manager, Ground Combat

Lediga 13 juni 2018

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Slutdatum

15-aug-2018

Plats

Karlskoga

Kontakt

Therese Doverholt, rekryterande chef 073-4461962
Jörgen Skoog, rekryterare 073-4461136
Ansök om jobb!

Vad du blir en del av

Dynamics, ett affärsområde inom Saab, erbjuder understödsvapen, missiler, torpeder, sensorer, obemannade undervattensfarkoster, kamouflagesystem och träningssystem för försvarsmarknaden. Produktportföljen innefattar även produkter för den civila säkerhetsmarknaden såsom fjärrstyrda undervattensfarkoster till oljeindustrin och kärnkraftverk.

Nu söker vi en Programme Quality Manager till affärsenheten Ground Combat inom Dynamics – är du den vi behöver?

Din framtida utmaning

Som Programme Quality Manager (kvalitetsledare), arbetar du i huvudsak för en eller flera Programme Managers; en Programme Manager har det övergripande ansvaret för till denne tilldelade beställningsgenomföranden. Som Programme Quality Manager kommer din huvuduppgift att vara att verka för att leveranser till kunder i beställningsgenomföranden uppfyller (överträffar) kundernas förväntningar avseende kvalitet, genom i huvudsak förebyggande aktiviteter.

I denna roll kommer du typiskt:

-                     Agera som vår kontaktperson mot kunders kvalitetsrepresentanter

-                     Utarbeta kvalitetsplaner, inklusive flöda ner kundkrav och/eller förväntningar

-                     Samarbeta med kvalitetsfunktioner/-roller i projekten

-                     Planera och genomföra kvalitetsrevisioner

-                     Planera och genomföra leveranskontroller

Du kommer att jobba på avdelningen Programmes inom Ground Combat. På Programmes ansvarar vi för att genomföra beställningar och för produktledning av produktfamiljerna CG, AT4, NLAW och BILL. I Programmes ansvar ingår ansvar för fakturering, kassaflöde, bruttomarginal och produktportföljens lönsamhet och kvalitet. Dessutom stöttar vi Marketing & Sales i offertarbeten.

Den du är idag

 

Vi tror att du har flera års erfarenhet från produktion eller utveckling, med intresse för kvalitetsfrågor. Du har en högskoleexamen eller motsvarande. Det är önskvärt att du har erfarenhet av Lean och/eller Sex-sigma, men inget krav. Ytterligare plus om du har kunskap om verksamhets-/kvalitetssystem och kvalitetsstandarder.

Som person är du en god lyssnare och driven kommunikatör, speciellt i samarbete med kunder och interna intressenter. Dina språkkunskaper i svenska och engelska håller självklart hög kvalitet.

Eftersom du har du lätt att anpassa dig i olika miljöer och kulturer trivs du med att få resa världen över och få lära dig nya saker.

Tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess. Därför krävs att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning gjord av myndighet.

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Ansök om jobb!