Provningsingenjör - EMC

Lediga 27 mars 2018

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Slutdatum

27-apr-2018

Plats

Göteborg

Kontakt

Jan Rydén, rekryterande chef +46 31 7949404
Åsa Mårtensson, HR specialist rekrytering +46 10 2165107
Ansök om jobb!

Vad du blir en del av

Affärsområde Surveillance erbjuder effektiva lösningar för övervakning och beslutsstöd, och system för att upptäcka och skydda mot olika typer av hot. Produktportföljen omfattar flygburna, landbaserade och marina radarsystem, system för signalspaning och självskydd, ledningssystem samt system för sjöfarts- och flygtrafikledning.

Du blir en viktig pusselbit i gruppen för miljöanalys och provning. Gruppen, som består av drygt 20 personer har ett helhetsgrepp från ax till limpa när det gäller våra produkters miljötålighet. Det innebär att vi kan utföra allt från analyser på konceptnivå till verifierande provning på den färdiga serieprodukten.

Vi täcker teknikområdena EMC, termo, struktur och materialteknik.

Vi tillhandahåller tjänster för systemprodukter på marken, till sjöss och i luften.

Våra kunder är dels vår interna produktutveckling, dels externa företag med produkter av hög teknisk komplexitet.

Vår EMC-provning är ackrediterad av SWEDAC för vissa standarder. 

Vi anser att vår kultur-och värdegrund är viktig för affärsområdets framgång och att värdeorden:

Courage, Curiosity, Togetherness,Transparency, Passion och Respect är en naturlig del i vår arbetsmiljö och att de genomsyrar vår verksamhet och hur vi är gentemot varandra.

Din framtida utmaning

Du kommer att tillsammans med övriga provningsingenjörer ingå i ett team som självständigt planerar och genomför provning inom givna ramar.

Huvuduppgiften är provning av elektriska apparater. Vissa uppdrag kan innefatta konstruktionsstöd och granskning av produkter.

Provningen utförs oftast enligt vedertagna militära och civila standarder men även uppdrag av labb-karaktär kan förekomma.

En viktig del av arbetet är dokumentation av resultat och testuppställning.

Den du är idag

Du har en bakgrund inom elteknik, med god kunskap inom mätteknik. Givetvis är erfarenhet av analys och provning inom EMC-disciplinen en stor fördel.

Du är bekväm att arbeta med många olika produkter i olika mognadsstadier.

För att fungera väl i denna roll behöver du vara van att kommunicera mot olika kontaktytor, både internt och mot externa företag utanför Saab.  Även förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift, både på svenska och engelska kommer att krävas.

Vi förmodar att du i denna roll kommer att drivas av att vidareutvecklas inom EMC-området.

Som person är du social, gillar att samarbeta med andra samt har ett stort tekniskt intresse.  

Tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess. Därför krävs att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning gjord av myndighet.

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Ansök om jobb!