Senior Systemingenjör

Lediga 05 mars 2018

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Slutdatum

26-mar-2018

Plats

Järfälla

Kontakt

Jeanette Abrander, Rekryterande chef +46 734373784
Theresa Hagelborg, Rekryterare +46 10 2154123
Ansök om jobb!

Vad du blir en del av

Affärsområde Surveillance erbjuder effektiva lösningar för övervakning och beslutsstöd, och system för att upptäcka och skydda mot olika typer av hot. Produktportföljen omfattar flygburna, landbaserade och marina radarsystem, system för signalspaning och självskydd.

Du kommer att vara del av ett projektteam på 15-20 personer som levererar delar till Helikopter 14 programmet. För mer info se:

https://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/materiel-och-teknik/luft/helikopter-14/

Din framtida utmaning

Som en del av teamet i Helikopter14-programmet kommer du ta rollen som MaterielGruppsAnsvarig, MGA. Du har då från chefsingenjören det delegerade ansvaret inom tilldelad materielgrupp att den valda utformningen är tekniskt sund och ger produkten god kvalitet. Du ska även se till att ställda kundkrav, myndighetskrav samt Saabs interna krav uppfylls.

Det innebär att du bland annat har ansvar för, men inte begränsat till, att:

 • samtliga krav på materielgruppen eller delsystemet samlas in tolkas, bedöms, omhändertas och dokumenteras
 • bevaka gränsytor och säkerställa samfunktion med angränsande materielgrupper/delsystem och med överordnat system
 • konstruktionsarbetet möter ställda krav på: funktion, prestanda, systemsäkerhet, luftvärdighet, tillförlitlighet, underhållbarhet, tillgänglighet, miljötålighet, miljöpåverkan och verifieringsbarhet med beaktande avställda tids- och kostnadsramar
 • nödvändig verifiering och kvalificering genomförs för att påvisa materielgruppens eller delsystemets uppfyllnad av ställda krav
 • planera erforderlig verifierings- och granskningsverksamhet i samråd med typgranskaren
 • delta i tekniska granskningar som berör materielgruppen eller delsystemet
 • vid behov rapportera luftvärdighetsläget och uppkomna problem när det gäller funktion, luftvärdighet och typenlighet inom materiel-gruppen/delsystemet till berörd chefsingenjör

Du kommer också att ha kundkontakt och vara med i offertarbeten.

Den du är idag

 • Du har lång erfarenhet av liknande arbete och en solid teknisk förståelse i rollen som systemingenjör
 • Du har även erfarenhet och grundläggande förståelse och medvetenhet om informationssäkerhet och hur detta tillämpas i operativa miljöer
 • Du har ett engagemang för kundservice, professionalism samt en förmåga att arbeta i en team-miljö är också viktiga egenskaper som krävs för denna roll
 • Du har en civilingenjörsexamen i farkostteknik, fysik, datavetenskap eller motsvarande. Kanske är du idag produktledare eller har större ansvar för ett system

Du är med andra ord en generellt fantastisk person när det gäller kompetens, driv, struktur och attityd.

Tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess. Därför krävs att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning gjord av myndighet.

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Ansök om jobb!