Simulering av infraröda sensorer och prediktering av flygscenarion

Lediga 31 oktober 2018

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Slutdatum

30-nov-2018

Plats

Järfälla

Kontakt

Erasmus Cedernaes E-post/010-2154 380
Ansök om jobb!

Vad du blir en del av

I affärsområdet Industrial Products & Services (IPS) ingår affärsenheterna Aerostructures, Avionics och Combitech, samt Ventures portfölj av hel- och delägda företag. IPS fungerar som en holdingorganisation där varje verksamhet utvecklar och arbetar med strategier för lönsam tillväxt efter förutsättningarna på respektive marknad. En stor del av affärerna sker på en så kallad business-to-business-marknad. Affärsområdet har cirka 2400 medarbetare och omsätter ungefär 4 miljarder SEK.

Avionics Systems är en verksamhet inom den globala flyg- och säkerhetskoncernen Saab. Vi utvecklar och tillverkar kvalificerad elektronik, programvara och mekanik för flygplan, helikoptrar och andra krävande applikationer. De flesta av våra projekt drivs i en internationell miljö och vi levererar bland annat produkter till två av världens största flygplanstillverkare, Airbus och Boeing.

Din framtida utmaning

Inom avionikvärlden ställer man höga krav på flygsäkerhet och robusthet i alla tekniska system man använder för att flyga. Med hjälp av olika elektro-optiska sensorer (visuella kameror, IR-kameror, radar) kan man hjälpa piloten då siktförhållandena inte är optimala. Olika sensortyper har svagheter och styrkor i olika förhållanden, beroende på bland annat aerosoler i atmosfären, temperatur och tid på dygnet. Genom att simulera ljusets transmittans och väder kan man prediktera vilken sensortyp som är bäst att använda i ett kommande flygscenario. Denna information skulle potentiellt sätt kunna användas för att minska mängden misslyckade landningar t.ex. genom att dirigera om flyg med utrustning som passar väderförhållandena. 

Syftet med detta examensarbete är att fördjupa förståelsen för vilka sensorer (med fokus på det infraröda spektrumet) som presterar bäst i olika väderförhållanden, samt approximera hur mycket man kan förbättra möjligheten att nå s.k. ”decision height” med olika sensortyper. 

Arbetsbeskrivning:

  • Litteraturstudie om infraröda sensorer och hur de beter sig i olika väderförhållanden.
  • Undersökning av nuvarande modeller och bibliotek för simulering av väder och transmittans av infrarött ljus.
  • Simuleringar av siktförhållanden för olika klimat och väder för att klassificera olika sensorers lämplighet.
  • Integrera data om siktförhållanden med verkligt väderdata för att prediktera vilken sensor som skall användas för specifika landningsscenarion samt hur mycket den förbättrar chansen att lyckas med landningen.
  • Möjlig utvidgning: Integrering i nuvarande simulator för att visualisera simuleringsresultaten samt testa mot existerande maskininlärningsmodeller.
  • Ytterligare egna förslag

Den du är idag

Vi ser gärna att du:

  • studerar till civilingenjör inom teknisk fysik eller annan liknande profil på masternivå
  • har ett intresse för flygsäkerhet, simulering och bildbehandling

 Omfattning

30 HP (1 person)

Start
Januari 2019 eller enligt ök

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Ansök om jobb!