Standardansvarig/Kvalitetsledare

Lediga 14 mars 2018

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Slutdatum

28-mar-2018

Plats

Karlskoga, Linköping

Kontakt

Per Grådal, rekryterande chef 073 446 2006
Jörgen Skoog, rekryterare 073 446 1136
Ansök om jobb!

Vad du blir en del av

Dynamics, ett affärsområde inom Saab, erbjuder understödsvapen, missiler, torpeder, sensorer, obemannade undervattensfarkoster, kamouflagesystem och träningssystem för försvarsmarknaden. Produktportföljen innefattar även produkter för den civila säkerhetsmarknaden såsom fjärrstyrda undervattensfarkoster till oljeindustrin och kärnkraftverk.

Dynamics utvecklingsenhet leder utvecklingen av teknik, kvalitet, processer, metoder och verktyg för alla Dynamics understöds,- missil- och undervattensprodukter.

Du blir en del av sektionen Quality som är en del av avdelningen Systems Engineering Management inom Dynamics utvecklingsavdelning.

Sektionen ansvarar för bland annat systemövergripande konfigurationshantering, utvecklingskvalitet och yttre miljö.

Vi har ett nära samarbete med övriga delar av företaget under produkternas hela livscykel och är idag uppdelade på två platser, Karlskoga och Linköping.

Din framtida utmaning

Kraven på att säkerställa att processer och metoder följer standarder för utveckling av säkerhetskritiska system ökar. Du kommer i denna roll ansvara för att kvalitetssäkra processer och metoder inom utvecklingsavdelningen med fokus på säkerhetskritiska system. Du kommer också att vara rådgivande i frågor som rör andra kravställande standarder kopplade till utveckling på Saab Dynamics.

Parallellt med rollen som standardansvarig ser vi också att du kommer att fungera som kvalitetsledare i utvecklingsprojekten. Typiska uppgifter i denna roll är:

- Stötta utvecklingsprojekten med planering och genomförande av kvalitetsrelaterade aktiviteter

- Planera och genomföra revisioner i utvecklingsprocesserna

- Säkerställa kvaliteten på genomförandet av tekniska granskningar

Den du är idag

Du skall ha erfarenhet av utveckling av säkerhetskritiska system. Att du har ett brinnande intresse för att förstå standarder och tolka hur dessa skall appliceras i den dagliga verksamheten är en förutsättning. Erfarenhet från RTCA DO-178C och RTCA DO-254 är starkt meriterande.

Du skall ha en högskoleutbildning med teknisk inriktning. Erfarenhet från arbete med tolkning av standarder är ett krav. Erfarenhet av utvecklingsarbete på systemnivå för komplexa system är önskvärd. Har du dessutom erfarenhet av kvalitetsledande arbete ses det som mycket meriterande.

Som person är du pragmatisk och har förmåga att anpassa ditt budskap till mottagarens förkunskap och bakgrund. Du tycker om ordning och reda och är strukturerad, noggrann och trivs med att jobba såväl enskilt som i team.

Tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess. Därför krävs att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning gjord av myndighet.

 

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Ansök om jobb!