Strategisk inköpare

Lediga 19 juni 2018

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Slutdatum

24-aug-2018

Plats

Karlskoga

Kontakt

Elizabeth Pettersson, rekryterande chef 0586 82087
Jörgen Skoog, HR specialist rekrytering 073 4461136
Ansök om jobb!

Vad du blir en del av

Dynamics, ett affärsområde inom Saab, erbjuder understödsvapen, missiler, torpeder, sensorer, obemannade undervattensfarkoster, kamouflagesystem och träningssystem för försvarsmarknaden. Produktportföljen innefattar även produkter för den civila säkerhetsmarknaden såsom fjärrstyrda undervattensfarkoster till oljeindustrin och kärnkraftverk.

Vi söker en ny medarbetare som strategisk inköpare. Inom inköp jobbar vi kategoristyrt inom 5 olika kategorier - mekanik, icke metalliska produkter, elektronik, framdrivning och verkan samt system. Tjänsten är organiserad inom avdelning Procurement.

Du kommer ingå i ett engagerat inköpsteam som direkt bidrar till företagets resultat genom bra avtal och goda leverantörsrealtioner. Avdelningen ansvarar för att anskaffa varor och tjänster i rätt tid, till rätt kvalitet och till bästa totalkostnad för företaget på ett affärsmässigt och optimalt sätt.

Vi är och verkar i en matrisorganisation med många internationella kontakter. Målet är att öka fokuseringen på upphandling och inköp inom hela Dynamics för att göra oss mer konkurrenskraftiga. Du har en viktig roll att i samverkan med produktion- och utvecklingsenheterna skapa de bästa förutsättningarna för att realisera våra strategier, uppnå våra långsiktiga mål och möta våra utmaningar.

Din framtida utmaning

Din huvudsakliga uppgift som strategisk inköpare är att vara kommersiellt ansvarig vid upphandling av produkter och tjänster i affärsenhetens olika program och projekt.

I arbetsuppgifterna ingår att ansvara för förhandlingar, teckna, vidareutveckla och förvalta avtal. Upprätthålla leverantörsrelationer samt kontinuerligt utvärdera befintliga och potentiellt nya leverantörer och verifiera deras förmåga att uppfylla ställda krav. Analysera kostnadskalkyler och kostnadsutveckling. Att tillsammans med varugruppen och produktinköpare säkerställa leverantörsstrategier utifrån ett produktperspektiv. 

Du kommer ha omfattande kontakter inom och utanför företaget, vilket kräver att du är en utåtriktad person som har förmåga att arbeta på ett strukturerat sätt.

Den du är idag

Vi söker dig med teknisk eller ekonomisk utbildning på högskolenivå eller likvärdig dokumenterad utbildning med flerårig erfarenhet av kvalificerat inköpsarbete.

Du har stor förmåga att arbeta självständigt likväl som i team mot uppsatta mål och tidplaner. Är drivande och kommunikativ med tydligt affärsfokus och god analytisk förmåga. Ditt arbete präglas av gott affärsmannaskap och du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på såväl svenska som engelska. Har erfarenhet av kontraktskrivning och förhandling. Har stor förmåga att verka i en internationell organisation.

Vi lägger stor vikt på personliga egenskaper.

Tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess. Därför krävs att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning gjord av myndighet.

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Ansök om jobb!