Strategisk inköpare

Lediga 03 juli 2018

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Slutdatum

19-aug-2018

Plats

Karlskoga

Kontakt

Peter Carsk, rekryterande chef +46 13 185029
Jörgen Skoog, HR specialist rekrytering 0734 461136
Ansök om jobb!

Vad du blir en del av

Dynamics, ett affärsområde inom Saab, erbjuder understödsvapen, missiler, torpeder, sensorer, obemannade undervattensfarkoster, kamouflagesystem och träningssystem för försvarsmarknaden. Produktportföljen innefattar även produkter för den civila säkerhetsmarknaden såsom fjärrstyrda undervattensfarkoster till oljeindustrin och kärnkraftverk.

Vi söker en strategisk inköpare som ska fungera som kontaktperson (POC) mellan inköp och program/projekt för ett produktområde inom affärsenhet Ground Combat. Inom inköp jobbar vi kategoristyrt inom 5 olika kategorier - mekanik, icke metalliska produkter, elektronik, framdrivning och verkan samt system. Tjänsten är organiserad inom avdelning Procurement. Du kommer ingå i ett engagerat inköpsteam som direkt bidrar till företagets resultat genom våra affärer. Avdelningen ansvarar för att anskaffa varor och tjänster i rätt tid, till rätt kvalitet och till bästa totalkostnad för företaget på ett affärsmässigt och optimalt sätt.

Som strategisk inköpare POC är du en sammankopplande länk mellan övriga funktioner i företaget och de olika varugruppsteamen på inköpsavdelningen. I rollen ingår ansvarar för att inköpsavdelningens och leverantörernas kompetens tillförs i alla delar av företagets processer. Bland annat genom att delta i affärsprospekt/kampanjer, offertarbete, utvecklingsprojekt, produktionsprojekt och motköp.

Din framtida utmaning

Din huvudsakliga uppgift är att stötta affärsenhetens program och projekt genom att projektleda/koordinera inköpsverksamheten utifrån verksamhetens behov. Du kommer arbeta i projekt som varierar i storlek och komplexitet. Att i samverkan med produktledning och varugrupper säkerställa inköps- och leverantörsstrategier utifrån ett produkt och affärsperspektiv. Tjänsten innebär också att genomföra upphandlingar och vara leverantörsansvarig för tilldelade leverantörer.

Du kommer även ansvara för riskhantering och kalkylunderlag inom delprojekt köp. Du kommer ha omfattande kontakter inom och utanför företaget, vilket kräver att du är en utåtriktad person som har förmåga att arbeta på ett strukturerat sätt. Du kommer även arbeta för att säkra det tvärfunktionella samarbetet mellan inköp och interna intressenter. 

Den du är idag

Vi söker dig med teknisk eller ekonomisk utbildning på högskolenivå eller likvärdig dokumenterad utbildning med flerårig erfarenhet av kvalificerat inköpsarbete. Du har stor förmåga att arbeta självständigt likväl som i team mot uppsatta mål och tidplaner. Är drivande och kommunikativ med tydligt affärsfokus och god analytisk förmåga.

Ditt arbete präglas av gott affärsmannaskap och du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på såväl svenska som engelska. Har erfarenhet av kontraktskrivning och förhandling. Har stor förmåga att verka i en internationell organisation.

Vi lägger stor vikt på vid personliga egenskaper.

Tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess. Därför krävs att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning gjord av myndighet.

 

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Ansök om jobb!