Systemingenjör med inriktning luftvärdighet

Lediga 07 november 2018

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Slutdatum

28-nov-2018

Plats

Linköping

Kontakt

Lena Biel, rekryterande chef +46 73 4461695
Linus Hall, HR-specialist rekrytering +46 73 4187734
Ansök om jobb!

Vad du blir en del av

Dynamics, ett affärsområde inom Saab, erbjuder understödsvapen, missiler, torpeder, sensorer, obemannade undervattensfarkoster, kamouflagesystem och träningssystem för försvarsmarknaden. Produktportföljen innefattar även produkter för den civila säkerhetsmarknaden såsom fjärrstyrda undervattensfarkoster till oljeindustrin och kärnkraftverk. 

Dynamics utvecklingsenhet leder utvecklingen av teknik, kvalitet, processer, metoder och verktyg för alla Dynamics understöds,- missil- och undervattensprodukter. Du kommer att tillhöra Systems Engineering i Linköping som är en del av avdelningen Systems Engineering Management inom Dynamics utvecklingsavdelning.  Medlemmarna på sektionen deltar framförallt i våra nyutvecklingsprojekt och genomför bl.a. kravanalyser, definierar övergripande arkitektur och genomföra konceptstudier. Huvudsyftet med arbetet är att på ett affärsmässigt sätt säkerställa att produktens utformning fyller användarens behov. 

Vi har ett nära samarbete med övriga delar av företaget under produktens hela livscykel och är idag uppdelade på två platser, Karlskoga och Linköping.

Din framtida utmaning

Det huvudsakliga arbetsområde kommer att vara att tillsammans med övriga medarbetare inom organisationen säkerställa att kraven från kund vad gäller luftvärdighet är uppfyllda. Du kommer att kombinera detta med mer renodlade systemingenjörsuppgifter. Din utmaning är att med en affärsmässig inställning säkerställa luftvärdighet och att produkten möter kundens behov.

Stora krav ställs på ett kommunikativt arbetssätt och samarbetsförmåga både internt inom avdelningen och tvärfunktionellt med andra funktionella avdelningar samt med produktion, inköp och marknad.

Den du är idag

För att anta utmaningen ser vi att du ha erfarenhet från hantering av luftvärdighetsfrågor. Du har även flerårig erfarenhet av systemarbete på övergripande produktnivå vilket innebär förmåga att se helheter och förstå olika delars inverkan på totalprodukten. Din utbildningsbakgrund är civilingenjör och du har förmåga att uttrycka dig skriftlig och muntligt både på svenska och engelska.

Som person är du målinriktad och tar egna intitiativ för att lösa uppgiften. Du har ett affärsmässigt angreppssätt när du löser dina uppgifter. Arbetet bygger på samarbete inom och mellan olika funktioner. Du har därför stor fömåga att kommunicera och samarbeta för att i teamet uppnå det bästa resultatet i rätt tid.  

Tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess. Därför krävs att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning gjord av myndighet.

Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut. Välkommen med din ansökan!

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Ansök om jobb!