Systemingenjör med inriktning mot (Cyber) Security

Lediga 16 augusti 2018

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Slutdatum

30-sep-2018

Plats

Linköping

Kontakt

Johan Sköld, Rekryterande chef 013-184462
Sofia Sjöhagra, HR-Specialist rekrytering 010-2167461
Ansök om jobb!

Vad du blir en del av

Aeronautics, ett affärsområde inom Saab, erbjuder flygrelaterade delsystem, obemannade flygsystem, flygplansstruktur och service till försvarskunder och civil flygindustri över hela världen. Aeronautics ansvarar också för utveckling, produktion, marknadsföring, försäljning och support av Gripensystemet.

Inom området Systemintegration arbetar vi med farkostsystemets övergripande egenskaper och förmågor, att få dessa tillräckligt balanserade för att möta kundens krav. Här finns kompetens inom konceptutveckling, operationsanalys, systemarkitektur, security, Availability performance och systemsäkerhet.

Verksamheten inom Security behöver nu förstärkas och kanske är det du som vill bidra till att våra produkter möter de behov som ställs inom detta teknikområde.

Din framtida utmaning

Behovet av att skydda information och hantera hot inom Cyber Warfare blir allt viktigare inte minst i våra inbyggda produkter och system. I uppgiften ingår att delta och i många fall leda och styra utvecklingen så att designen av systemet redan från början kan omhänderta Securty-kraven. För att åstadkomma detta behöver krav på produkt och omgivning identifieras i ett tidigt skede av utvecklingen varför stort fokus läggs på att dels förstå vilken hotbild systemet kommer utsättas för och dels definiera kravbild och övergripande design inklusive säkerhetsfunktioner som på ett sunt sätt skyddar mot hoten. Vidare, under utvecklingen kommer du att fungera som stöd i val av designlösningar till utvecklingsteam för att i ett avslutande skede av produktutvecklingen ingår också mot kund och myndigheter övertyga att det system som konstruerats möter uppsatt kravställning.
I arbetet ingår också att utveckla metodiken för teknikområdet samt att utbilda andra.

Den du är idag

Du har flerårig erfarenhet av systemarbete inom inbyggda system. Starkt meriterande är dels erfarenhet från försvarsindustrin och specikt arbete med säkerhetsfunktioner och dels tidigare erfarenhet från samarbete med FMV, FM och MUST.

Tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess. Därför krävs att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning gjord av myndighet.

Välkommen med din ansökan!

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Ansök om jobb!